INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-067
Klasy I–III oglądały baśnie na scenie teatralnej, czyli...
... widowisko Teatru Wrocławskiego In-Art na scenie Regiolnalnego Centrum Kultury w Pile.

26 października 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Bartosz Śliwiński)
tekst: Agnieszka Kapela
Baśnie zostaną dopóty, dopóki nie zabraknie na świecie dzieci oraz ludzi wrażliwych na piękno.
(Ignacy Matuszewski, krytyk literacki)
Klasy I–III oglądały baśnie na scenie teatralnej
W piątek, 26 października, wszyscy uczniowie z klas 0–III wyjechali do Piły na przedstawienie pt. Baśnie polskie. Oglądaliśmy trzy spektakle wchodzące w skład rozbudowanego widowiska: Żywa woda, Złota kaczka i Szewczyk Dratewka.
Wspaniale minął nam ten czas!
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com