ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA   GIMNAZJUM   M E N U
Dzisiaj
Informujemy, że przy Zespole Szkół Katolickich w Trzciance działa fundacja wspierająca działalność oświatowo-wychowawczą „Wyobraźnia Miłosierdzia”. Została ona ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance reprezentowaną przez księdza Proboszcza, który jest przedstawicielem organu prowadzącego szkołę. W dniu 30 grudnia 2014 r. naszą Fundację wpisano pod numerem 0000536723 do Krajowego Rejestru Sądowego do zasobów Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność oświatowo-wychowawczą, wychowanie dzieci i młodzieży, ich formację chrześcijańską i opiekę, dopomóc w zdobyciu środków na dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach wycieczek szkolnych, a także wyrażasz chęć doinwestowania szkoły, to pamiętaj, że Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia” oczekuje na Twoją otwartość i zaangażowanie.

 Informacja w sprawie przekazania 1% podatku 
UWAGA: Obecnie nie można przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji „Wyobraźnia Miłosierdzia”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi działalności fundacji będzie mogła ona uzyskać miano organizacji pożytku publicznego po dwóch latach funkcjonowania. Ten status daje z kolei możliwość uzyskiwania odpisów w wysokości 1% podatku od osób rozliczających się z urzędem skarbowym. Dana organizacja musi wykazać się prowadzeniem działalności, co oznacza, że powinna istnieć przed ubieganiem się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego i przez dwa lata prowadzić nieprzerwanie działalność społecznie użyteczną. Regulacje w tym względzie znajdują się w art. 22 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 poz. 1118).
Dane Fundacji „Wyobraźnia Miłosierdzia”
Dane Fundacji:
• KRS — 0000536723
• REGON — 36040539900000
• NIP — 7632128815
• numer konta bankowego:
      — 26 8951 0009 5501 9666 2000 0010
              Spółdzielcza Grupa Bankowa
              Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
              Oddział w Trzciance
• dane teleadresowe:
      — adres pocztowy:
              Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia”
              ul. Spokojna 2
              64-980 Trzcianka
      — adres e-mail:
              katolik.trzcianka@gmail.com
      — kontakt telefoniczny/faks:
              67-216-22-56
Cele Fundacji są następujące:
 • wspieranie ogólnodostępnej działalności oświatowo-wychowawczej,
 • dofinansowanie apostolstwa młodzieżowego, wychowania, formacji i opieki,
 • dofinansowanie wyjazdów i wypoczynku młodzieży,
 • dofinansowanie inwestycji i wyposażenia szkół przeznaczonych dla ogółu dzieci i młodzieży,
 • dofinansowanie formacji i dokształcania nauczycieli i wychowawców.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na potrzeby działalności oświatowo-wychowawczej ogólnodostępnej,
 • udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na potrzeby apostolstwa młodzieżowego, wychowania, formacji i opieki,
 • udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację wyjazdów i form wypoczynku młodzieży,
 • udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację formacji i dokształcania nauczycieli i wychowawców,
 • wspieranie remontów, inwestycji i wyposażania instytucji oświatowo-wychowawczych przeznaczonych dla ogółu dzieci i młodzieży.
Organami Fundacji są:
 • Fundator — Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance,
 • Zarząd — Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance i Prefekt Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance,
 • Komisja Rewizyjna — zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance i księgowa Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance.
Statut Fundacji „Wyobraźnia Miłosierdzia”:
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com