ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA   M E N U
Dzisiaj
Aktualności
KOMUNIKAT
Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Siostry Faustyny w Trzciance
z dnia 17 marca 2020 r.
Na podstawie § 8 ust. 2 „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego” (Dz.U. 2020 poz. 433) w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance
w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania
ZAWIESZAM BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość pośredniego kontaktu z pracownikami szkoły za pomocą telefonu oraz poczty elektronicznej:
Dyrektor szkoły
Dorota Pawłowska
Pilne!
Komunikat MEN: zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele,
w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym ostrą chorobę zakaźną COVID-19 Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje w specjalnych komunikatach:
Oznacza to, że od czwartku 12 marca do środy 25 marca br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie będą się odbywać w naszej szkole, czyli nie będzie standardowych lekcji realizowanych na poszczególnych przedmiotach w przypadku szkoły podstawowej ani zajęć wychowania przedszkolnego w naszym oddziale przedszkolnym. Przy czym jeszcze w czwartek 12 marca i w piątek 13 marca br. odbędą się zajęcia opiekuńcze przeznaczone dla Dzieci, których Rodzice dotychczas nie zapewnili swoim podopiecznym opieki w domach.
Definitywnie od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca br. Wychowankowie naszego oddziału przedszkolnego i Uczniowie naszej szkoły podstawowej NIE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W ŻADNYCH ZAJĘCIACH W NASZEJ SZKOLE.
Nauczyciele zaś w podanym dniach pozostają w gotowości do pracy. Należy pamiętać, że w czwartek 12 marca i w piątek 13 marca br. Nauczyciele naszej szkoły powinni być obecni w naszej szkole w zwyczajowo przyjętych godzinach swojej pracy, będąc do dyspozycji dyrektora szkoły.
Dyrekcja
Katolickiej Szkoły Podstawowej
Szkolny Konkurs Fizyki Doświadczalnej „Mistrz Eksperymentu”

Drodzy Uczniowie klasy gimnazjalnej,
zapraszamy Was do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Fizyki Doświadczalnej „Mistrz Eksperymentu”. Naszym celem jest rozbudzanie zainteresowania fizyką.
Eliminacje składają się z dwóch etapów. Najpierw trzeba dokonać zgłoszenia, podając opis proponowanego doświadczenia do zaprezentowania. Następnie w ramach finału będzie samodzielna prezentacja i omówienie wybranego doświadczenia.
Prosimy o zwrócenie uwagi na terminarz eliminacji. Na skutek zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych trwającego do dnia 25 marca 2020 r. został zmieniony termin dokonania zgłoszenia chęci przystąpienia do konkursu i dostarczenia pisemnego opisu doświadczenia w celu sprawdzenia poprawności merytorycznej proponowanej prezentacji. Zgodnie z nowymi ustaleniami należy to zrobić do dnia 30 marca br. Potem w dniu 17 kwietnia br. będzie podanie listy osób, które zakwalifikowały się do etapu finałowego. Następnie w dniu 11 maja 2020 r. odbędzie się finał konkursu.
Szczegóły są podane w regulaminie eliminacji:
Danuta Wojewoda-Walicka
organizator konkursu, nauczyciel fizyki
Międzyszkolny konkurs plastyczny
Zapraszamy dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, uczniów klas I-III i klas IV-VII oraz dorosłych do wzięcia udziału w...
... Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym
„Pisanka wielkanocna”.
Oczekujemy na zgłaszanie pisanek wykonanych na jajku styropianowym wysokości od 10 cm wzwyż.
Szczegóły są podane w regulaminie eliminacji.
Prace należy dostarczyć do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance, ul. Spokojna 2, do dnia 2 kwietnia 2020 r.
Regulamin konkursu w formie pliku pdf do pobrania:
Organizatorzy
Koronawirus SARS-CoV-2 — ważne informacje
Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele,
przekazujemy ważne informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego COVID-19 (Corona-Virus-Disease-2019).
Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia podano istotne dane odnoszące się do reagowania na podejrzenie zarażenia się koronowirusem i działań profilaktycznych mających przed nim ustrzec:
„Koronawirus — co musisz wiedzieć?”:
Zachęcamy do śledzenia najnowszych komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Są one dostępne w aktualnościach GIS-u: gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
Dyrekcja
Katolickiej Szkoły Podstawowej
Akcja charytatywna „Adopcja Serca”

Jako społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance — uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły, uczestniczymy w akcji charytatywnej ”Adopcja Serca”.;
Rozpoczęliśmy ją w 2013 r. Koordynacją wszystkich działań pomocowych zajmuje się nasze Szkolne Koło Misyjne pod kierunkiem pedagog szkolnej Jadwigi Górskiej.
Biorąc czynny udział w projekcie ”Adopcja Serca”, obecnie pełnimy pieczę nad Marią Franciszką Razafindrazanany mającą 8 lat. Jest ona uczennicą szkoły św. Piotra w Miandrivazo na Madagaskarze prowadzonej od ponad 40 lat przez misjonarza ks. Mariana Sajdaka MS ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.
Dzięki dokonaniu adopcji serca uczymy się wrażliwości na potrzeby innych, rozbudzamy zainteresowania uczniów, kształtujemy postawę solidarności z rówieśnikami z innych krajów, zachęcamy do poznawania obyczajów, sytuacji społecznej oraz warunków bytowych występujących w odrębnych nam kulturach.
Adresy i telefony:
Adres pocztowy: 64-980 Trzcianka, ul. Spokojna nr 2.
Adres strony internetowej: www.katolik.trzcianka.com.pl
Telefony:
• 518 609 991 — sekretariat szkoły i gabinet dyrektora szkoły, pierwszy budynek szkoły,
• 518 034 533 — gabinet wicedyrektora szkoły, drugi budynek szkoły.
Informacje ogólne:
Placówka Przyjazna Dzieciom: zobacz certyfikat →
Placówka Przyjazna Rodzinie: zobacz certyfikat →
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji zobacz →
Ośmioklasowa szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi.
Placówka jest szkołą publiczną.
Organ założycielski i prowadzący szkołę: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Trzciance przy ul. Żeromskiego 39, posiadająca osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawicielem organu prowadzącego w szkole jest ks. mgr Mariusz Maćkowiak MS.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą: zgodnie z Ustawą o systemie oświaty Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
Programy nauczania i podręczniki: jak w innych szkołach publicznych.
W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny E-dziennik UONET+
Budżet szkoły: tworzy się z dotacji przekazywanej przez Urząd Miejski w Trzciance oraz opłat wnoszonych przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniów na cele organizacji zajęć spoza ramowego planu nauczania.
Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej mogą skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.
Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej mogą skorzystać z opieki stomatologicznej. Nasza szkoła zawarła porozumienie na udostępnienie gabinetu stomatologicznego z lekarzem stomatologiem panią Grażyną Maciejewską-Cenker w ramach opieki zdrowotnej udostępnianej dla uczniów.
Gabinet mieści się w Trzciance na os. XXV-lecia 14. Jest w nim świadczona opieka stomatologiczna i profilaktyczna zgodnie z zawartym kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Dokumenty zasadnicze
Statut szkoły: pobierz plik →
Koncepcja pracy szkoły: pobierz plik →
Wewnątrzszkolny system oceniania: pobierz plik →
Regulamin szkoły: pobierz plik →
Ceremoniał szkolny: pobierz plik →
Szkolny program wychowawczo–profilaktyczny: pobierz plik →
Historia szkoły:
Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance została utworzona w 2003 r. Powstała z inicjatywy ludzi świeckich, przy aktywnym wsparciu parafii pw. św. Jana Chrzciciela, prowadzonej przez Księży Misjonarzy Saletynów. Na siedzibę Szkoły wybrano opustoszały budynek po byłej komendzie policji. Obiekt znajdował się w stanie całkowitej ruiny. Remont i przystosowanie budynku do roli szkoły rozpoczęto 20 marca 2003 r. Każdy, kto tylko chciał wspomagać wielkie dzieło Boże, znalazł odpowiednie dla siebie zajęcie. [...] Okazało się, że w Trzciance nie brakuje ludzi chcących służyć dobru innych, pracować dla innych i modlić się. To właśnie dzięki całej rzeszy sponsorów i pracowników można było w terminie ukończyć większość prac. 30 sierpnia 2003 roku budynek został uroczyście oddany do użytku. W obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Trzcianki, władz miasta oraz duchowieństwa z dekanatu i z parafii, ks. bp Marian Gołębiewski, ordynariusz koszalińsko–kołobrzeski, dokonał poświęcenia nowej szkoły.
Patron • Insygnia
Patron szkoły
św. s. Faustyna Kowalska
Maria Faustyna Kowalska ZMBM, właśc. Helena Kowalska – znana nam jako św. siostra Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia, jest zaliczana przez teologów do grona wybitnych ludzi Kościoła. Ta święta Kościoła katolickiego była zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczką, stygmatyczką i wizjonerką. Mieszkańcy wszystkich kontynentów kojarzą ją jako tę, która przypomina o najważniejszym przymiocie Boga, jakim jest Miłosierdzie Boże, obok świętości i sprawiedliwości. Święta swe przeżycia duchowe i mistyczne zawarła w rozważaniach znanych pod tytułem Dzienniczek.
Insygnia szkoły
Sztandar - rewers
Sztandar szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest również widomym odniesieniem do rzeczywistości państwa w którym wzrastamy i które jest naszą Ojczyzną. Przechowywany w specjalnej gablocie i z odpowiednim ceremoniałem wyprowadzany podczas uroczystości, jest nośnikiem jednoczącym naszą społeczność i przekazującym istotne treści związane z edukacją, przesłaniem Jezusa Chrystusa i ideą patriotyzmu.
Informacje organizacyjne:
Plan dzwonków lekcyjnych:     ...zobacz →
Plan lekcji szkoły podstawowej:     ...zobacz →
Plan lekcji oddziału przedszkolnego:     ...zobacz →
Pierwsze piątki miesiąca:     ...zobacz →
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020: pobierz plik →
Kalendarium szkoły:    zobacz →
Nauczyciele szkoły:     ...zobacz →
Samorząd uczniowski:     ...zobacz →
Przyjaciele szkoły:     ...zobacz →
Podziękowania:     ...zobacz →
Archiwum szkoły:
Archiwum oddziału przedszkolnego od roku szk. 2016/2017:     ...zobacz →
Archiwum szkoły podstawowej od roku szk. 2013/2014:     ...zobacz →
Archiwum klas gimnazjalnych od roku szk. 2013/2014:     ...zobacz →
Archiwum z lat szkolnych od 2003/2004 do 2012/2013:     ...zobacz →
Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia”
1% podatku — Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia”
Prosimy o przekazywanie 1% podatku na działalność Fundacji „Wyobraźnia Miłosierdzia” działającej przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance.
Wspiera ona działalność oświatowo-wychowawczą, a tym samym dzieci i młodzież z naszego środowiska. Została ona ustanowiona przez naszą parafię będącą organem prowadzącym szkołę.
Dzięki środkom zgromadzonym na koncie bankowym Fundacji „Wyobraźnia Miłosierdzia” uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z zajęć dodatkowych spoza ramowego planu nauczania.
Informujemy, że Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia” od dnia 30 listopada 2019 r. jest uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Odpowiednie zestawienie zostało opublikowane w witrynie Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego:
Dane Fundacji:
• KRS — 0000536723
• REGON — 36040539900000
• NIP — 7632128815
• numer konta bankowego:
      — 26 8951 0009 5501 9666 2000 0010
              Spółdzielcza Grupa Bankowa
              Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
              Oddział w Trzciance
• dane teleadresowe:
      — adres pocztowy:
              Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia”
              ul. Spokojna 2
              64-980 Trzcianka
      — adres e-mail:
              katolik.trzcianka@gmail.com
      — kontakt telefoniczny:
              518 609 991
Działająca przy naszej szkole fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia” wspierająca działalność oświatowo-wychowawczą została ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance reprezentowaną przez księdza Proboszcza, który jest przedstawicielem organu prowadzącego szkołę. W dniu 30 grudnia 2014 r. naszą Fundację wpisano pod numerem 0000536723 do Krajowego Rejestru Sądowego do zasobów Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com