ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA   GIMNAZJUM   M E N U
Dzisiaj
Aktualności
Bardzo przepraszam wszystkich odwiedzających stronę internetową, przede wszystkim uczniów i ich rodziców, za opóźnienia w edytowaniu fotorelacji z wydarzeń szkolnych ostatniego miesiąca roku szkolnego.
Opóźnienia wynikające z przyczyn częściowo nie zależnych ode mnie, postaram się w miarę możliwości nadrobić jak najszybciej.
serociak©, webmaker
Spis lektur na rok szkolny 2017/2018 — podstawówka
Drodzy Uczniowie i Rodzice,
w dziale Edukacja i wychowanie → publikujemy pełny wykaz lektur szkolnych przeznaczonych na rok szkolny 2017/2018, zapisany w formacie PDF. Aby pobrać dokument, wystarczy kliknąć odpowiednią ikonę.
Podręczniki na rok szkolny 2017/2018
Drodzy Uczniowie i Rodzice,
w dziale Edukacja i wychowanie publikujemy pełny wykaz podręczników szkolnych przeznaczonych na rok szkolny 2017/2018. Poszczególne pliki są zapisane w formacie PDF. Wystarczy pobrać dany dokument, klikając odpowiednią ikonę dotyczącą konkretnej klasy.

Zamówienie mundurków szkolnych
Drodzy Rodzice
prosimy o zamówienie mundurków szkolnych, które w roku szkolnym 2017/2018 będą stanowić nasz szkolny strój jednolity dla uczniów klas I–VII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Mamy tu na myśli zarówno jednolite stroje jesienno–zimowe, jak i letnie — koszulki polo.
Zlecenie można złożyć w sekretariacie szkolnym do dnia 15 lipca 2017 r.
Prosimy zapoznać się z bardzo ważnymi szczegółami dotyczącymi tej sprawy:
Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance
Adresy i telefony:
Adres pocztowy: 64-980 Trzcianka, ul. Spokojna nr 2.
Adres strony internetowej: www.katolik.trzcianka.com.pl
Telefon: 67-216-22-56
Konto bankowe: PeKaO SA Oddział Trzcianka 47 1240 3741 1111 0010 3436 7550
Informacje ogólne:
Placówka Przyjazna Dzieciom: zobacz certyfikat →
Placówka Przyjazna Rodzinie: zobacz certyfikat →
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji zobacz →
Zespół Szkół tworzą: szkoła podstawowa i gimnazjum.
Placówka jest szkołą publiczną.
Organ założycielski i prowadzący szkołę: Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Trzciance przy ul. Żeromskiego 39, posiadająca osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawicielem w szkole jest ks. mgr Piotr Stangricki MS.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą: zgodnie z Ustawą o systemie oświaty Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
Programy nauczania i podręczniki: jak w innych szkołach publicznych.
W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny Dziennikus.pl.
Budżet szkoły: tworzy się z dotacji przekazywanej przez Urząd Miejski w Trzciance oraz opłat wnoszonych przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniów na cele organizacji zajęć spoza ramowego planu nauczania.
Uczniowie są objęci grupowym ubezpieczeniem szkolnym Edu Plus oferowanym przez InterRisk.
Historia szkoły:
Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance została utworzona w 2003 r. Powstała z inicjatywy ludzi świeckich, przy aktywnym wsparciu parafii pw. św. Jana Chrzciciela, prowadzonej przez Księży Misjonarzy Saletynów. Na siedzibę Szkoły wybrano opustoszały budynek po byłej komendzie policji. Obiekt znajdował się w stanie całkowitej ruiny. Remont i przystosowanie budynku do roli szkoły rozpoczęto 20 marca 2003 r. Każdy, kto tylko chciał wspomagać wielkie dzieło Boże, znalazł odpowiednie dla siebie zajęcie. [...] Okazało się, że w Trzciance nie brakuje ludzi chcących służyć dobru innych, pracować dla innych i modlić się. To właśnie dzięki całej rzeszy sponsorów i pracowników można było w terminie ukończyć większość prac. 30 sierpnia 2003 roku budynek został uroczyście oddany do użytku. W obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Trzcianki, władz miasta oraz duchowieństwa z dekanatu i z parafii, ks. bp Marian Gołębiewski, ordynariusz koszalińsko–kołobrzeski, dokonał poświęcenia nowej szkoły.
Patron • Insygnia
Patron szkoły
św. s. Faustyna Kowalska
Maria Faustyna Kowalska ZMBM, właśc. Helena Kowalska – znana nam jako św. siostra Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia, jest zaliczana przez teologów do grona wybitnych ludzi Kościoła. Ta święta Kościoła katolickiego była zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczką, stygmatyczką i wizjonerką. Mieszkańcy wszystkich kontynentów kojarzą ją jako tę, która przypomina o najważniejszym przymiocie Boga, jakim jest Miłosierdzie Boże, obok świętości i sprawiedliwości. Święta swe przeżycia duchowe i mistyczne zawarła w rozważaniach znanych pod tytułem Dzienniczek.
Insygnia szkoły
Sztandar - rewers
Sztandar szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest również widomym odniesieniem do rzeczywistości państwa w którym wzrastamy i które jest naszą Ojczyzną. Przechowywany w specjalnej gablocie i z odpowiednim ceremoniałem wyprowadzany podczas uroczystości, jest nośnikiem jednoczącym naszą społeczność i przekazującym istotne treści związane z edukacją, przesłaniem Jezusa Chrystusa i ideą patriotyzmu.
Dokumenty szkoły:
Koncepcja pracy szkoły: pobierz plik →
Statut szkoły: pobierz plik →
Wewnątrzszkolny system oceniania w szk. podstawowej: pobierz plik →
Wewnątrzszkolny system oceniania w gimnazjum: pobierz plik →
Ceremoniał szkolny: pobierz plik →
Regulamin szkoły: zobacz... →
Regulamin boiska szkolnego: zobacz... →
Szkolny program wychowawczy: pobierz plik →
Szkolny program profilaktyki: pobierz plik →
Informacje organizacyjne:
Plan dzwonków lekcyjnych:     ...zobacz →
Plan lekcji szkoły podstawowej:     ...zobacz →
Plan lekcji gimnazjum:     ...zobacz →
Pierwsze piątki miesiąca:     ...zobacz →
Kalendarz roku szkolnego 2016/2017: pobierz plik →
Kalendarium szkoły: pobierz plik →
Zasady rekrutacji do gimnazjum:     ...zobacz →
Nauczyciele szkoły podstawowej:     ...zobacz →
Nauczyciele gimnazjum:     ...zobacz →
Samorząd uczn. szk. podstawowej:     ...zobacz →
Samorząd uczn. gimnazjum:     ...zobacz →
Przyjaciele szkoły:     ...zobacz →
Podziękowania:     ...zobacz →
Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia”
Dane Fundacji:
• KRS — 0000536723
• REGON — 36040539900000
• NIP — 7632128815
• numer konta bankowego:
      — 26 8951 0009 5501 9666 2000 0010
              Spółdzielcza Grupa Bankowa
              Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
              Oddział w Trzciance
• dane teleadresowe:
      — adres pocztowy:
              Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia”
              ul. Spokojna 2
              64-980 Trzcianka
      — adres e-mail:
              katolik.trzcianka@gmail.com
      — kontakt telefoniczny/faks:
              67-216-22-56
Działająca przy naszym Zespole Szkół Katolickich fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia” wspierająca działalność oświatowo-wychowawczą została ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance reprezentowaną przez księdza Proboszcza, który jest przedstawicielem organu prowadzącego szkołę. W dniu 30 grudnia 2014 r. naszą Fundację wpisano pod numerem 0000536723 do Krajowego Rejestru Sądowego do zasobów Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com