ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA   KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
Dzisiaj
Aktualności
Zadbaj, by Twoje dziecko zdobyło wiedzę na wysokim poziomie, ciekawie spędzało czas szkolny i rozwijało własną osobowość w duchu chrześcijańskim.
Twoje dziecko, będąc z nami:
odniesie sukces,
doświadczy przyjaznej atmosfery,
pozna dzieci o podobnych celach,
przygotuje się do dalszej edukacji.
Zapisz dziecko do naszej szkoły!
Przekaż bliskim lub znajomym informację o możliwości skorzystania z naboru.
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019
8 stycznia b.r. rozpoczęliśmy rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019. Zapisy uczniów przyjmowane są w sekretariacie szkoły zgodnie z terminami podanymi w komunikacie dyrektora szkoły Rekrutacja. Wykaz dokumentów niezbędnych w celu zapisu ucznia jest dostępny w naszym serwisie internetowym.
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance
Szkolny Konkurs Fizyki Doświadczalnej „Mistrz Eksperymentu”

Drodzy Uczniowie klas gimnazjalnych,
zapraszamy Was do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Fizyki Doświadczalnej „Mistrz Eksperymentu”. Eliminacje są skierowane do uczniów klas gimnazjalnych.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego z nich należy zadbać o: zgłoszenie chęci przystąpienia do konkursu do dnia 12 marca 2018 r. i złożenie pisemnego opisu doświadczenia. Opis doświadczenia poddany zostanie ocenie w celu sprawdzenia poprawności merytorycznych. Prace poprawne merytorycznie będą podstawą kwalifikacji uczniów do etapu finałowego. Drugi etap — finałowy, odbędzie się 21 maja 2018 r. i obejmie samodzielną prezentacę oraz omówienie przygotowanych doświadczeń na forum szkoły.
Weźcie udział w wielkim wyzwaniu i pokażcie, że potraficie sprawnie wykonać eksperyment. Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu zawierającym również kartę zgłoszenia pracy konkursowej i opis doświadczenia pobierz plik PDF .
Inicjatorem Szkolnego Konkursu Fizyki Doświadczalnej „Mistrz Eksperymentu” jest nauczyciel fizyki Danuta Wojewoda-Walicka.
Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance
Akcja charytatywna „Adopcja Serca”

Jako społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance — uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły, uczestniczymy w akcji charytatywnej ”Adopcja Serca”.;
Rozpoczęliśmy ją w 2013 r. Koordynacją wszystkich działań pomocowych zajmuje się nasze Szkolne Koło Misyjne pod kierunkiem pedagog szkolnej Jadwigi Górskiej.
Biorąc czynny udział w projekcie ”Adopcja Serca”, obecnie pełnimy pieczę nad Marią Franciszką Razafindrazanany mającą 8 lat. Jest ona uczennicą szkoły św. Piotra w Miandrivazo na Madagaskarze prowadzonej od ponad 40 lat przez misjonarza ks. Mariana Sajdaka MS ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.
Dzięki dokonaniu adopcji serca uczymy się wrażliwości na potrzeby innych, rozbudzamy zainteresowania uczniów, kształtujemy postawę solidarności z rówieśnikami z innych krajów, zachęcamy do poznawania obyczajów, sytuacji społecznej oraz warunków bytowych występujących w odrębnych nam kulturach.
Adresy i telefony:
Adres pocztowy: 64-980 Trzcianka, ul. Spokojna nr 2.
Adres strony internetowej: www.katolik.trzcianka.com.pl
Telefon: 67-216-22-56
Informacje ogólne:
Placówka Przyjazna Dzieciom: zobacz certyfikat →
Placówka Przyjazna Rodzinie: zobacz certyfikat →
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji zobacz →
Ośmioklasowa szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi.
Placówka jest szkołą publiczną.
Organ założycielski i prowadzący szkołę: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Trzciance przy ul. Żeromskiego 39, posiadająca osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawicielem organu prowadzącego w szkole jest ks. mgr Mariusz Maćkowiak MS.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą: zgodnie z Ustawą o systemie oświaty Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
Programy nauczania i podręczniki: jak w innych szkołach publicznych.
W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny Dziennikus.pl.
Budżet szkoły: tworzy się z dotacji przekazywanej przez Urząd Miejski w Trzciance oraz opłat wnoszonych przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniów na cele organizacji zajęć spoza ramowego planu nauczania.
Uczniowie są objęci grupowym ubezpieczeniem szkolnym Edu Plus oferowanym przez InterRisk.
Historia szkoły:
Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance została utworzona w 2003 r. Powstała z inicjatywy ludzi świeckich, przy aktywnym wsparciu parafii pw. św. Jana Chrzciciela, prowadzonej przez Księży Misjonarzy Saletynów. Na siedzibę Szkoły wybrano opustoszały budynek po byłej komendzie policji. Obiekt znajdował się w stanie całkowitej ruiny. Remont i przystosowanie budynku do roli szkoły rozpoczęto 20 marca 2003 r. Każdy, kto tylko chciał wspomagać wielkie dzieło Boże, znalazł odpowiednie dla siebie zajęcie. [...] Okazało się, że w Trzciance nie brakuje ludzi chcących służyć dobru innych, pracować dla innych i modlić się. To właśnie dzięki całej rzeszy sponsorów i pracowników można było w terminie ukończyć większość prac. 30 sierpnia 2003 roku budynek został uroczyście oddany do użytku. W obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Trzcianki, władz miasta oraz duchowieństwa z dekanatu i z parafii, ks. bp Marian Gołębiewski, ordynariusz koszalińsko–kołobrzeski, dokonał poświęcenia nowej szkoły.
Patron • Insygnia
Patron szkoły
św. s. Faustyna Kowalska
Maria Faustyna Kowalska ZMBM, właśc. Helena Kowalska – znana nam jako św. siostra Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia, jest zaliczana przez teologów do grona wybitnych ludzi Kościoła. Ta święta Kościoła katolickiego była zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczką, stygmatyczką i wizjonerką. Mieszkańcy wszystkich kontynentów kojarzą ją jako tę, która przypomina o najważniejszym przymiocie Boga, jakim jest Miłosierdzie Boże, obok świętości i sprawiedliwości. Święta swe przeżycia duchowe i mistyczne zawarła w rozważaniach znanych pod tytułem Dzienniczek.
Insygnia szkoły
Sztandar - rewers
Sztandar szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest również widomym odniesieniem do rzeczywistości państwa w którym wzrastamy i które jest naszą Ojczyzną. Przechowywany w specjalnej gablocie i z odpowiednim ceremoniałem wyprowadzany podczas uroczystości, jest nośnikiem jednoczącym naszą społeczność i przekazującym istotne treści związane z edukacją, przesłaniem Jezusa Chrystusa i ideą patriotyzmu.
Dokumenty szkoły:
Koncepcja pracy szkoły: pobierz plik →
Statut szkoły: pobierz plik →
Wewnątrzszkolny system oceniania w szk. podstawowej: pobierz plik →
Wewnątrzszkolny system oceniania w gimnazjum: pobierz plik →
Ceremoniał szkolny: pobierz plik →
Regulamin szkoły: pobierz plik →
Regulamin boiska szkolnego: zobacz... →
Szkolny program wychowawczo–profilaktyczny: pobierz plik →
Informacje organizacyjne:
Plan dzwonków lekcyjnych:     ...zobacz →
Plan lekcji szkoły podstawowej:     ...zobacz →
Plan lekcji klas gimnazjalnych:     ...zobacz →
Pierwsze piątki miesiąca:     ...zobacz →
Kalendarz roku szkolnego 2016/2017: pobierz plik →
Kalendarium szkoły:    zobacz →
Nauczyciele szkoły podstawowej:     ...zobacz →
Nauczyciele klas gimnazjalnych:     ...zobacz →
Samorząd uczniowski:     ...zobacz →
Przyjaciele szkoły:     ...zobacz →
Podziękowania:     ...zobacz →
Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia”
Dane Fundacji:
• KRS — 0000536723
• REGON — 36040539900000
• NIP — 7632128815
• numer konta bankowego:
      — 26 8951 0009 5501 9666 2000 0010
              Spółdzielcza Grupa Bankowa
              Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
              Oddział w Trzciance
• dane teleadresowe:
      — adres pocztowy:
              Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia”
              ul. Spokojna 2
              64-980 Trzcianka
      — adres e-mail:
              katolik.trzcianka@gmail.com
      — kontakt telefoniczny/faks:
              67-216-22-56
Działająca przy naszej szkole fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia” wspierająca działalność oświatowo-wychowawczą została ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance reprezentowaną przez księdza Proboszcza, który jest przedstawicielem organu prowadzącego szkołę. W dniu 30 grudnia 2014 r. naszą Fundację wpisano pod numerem 0000536723 do Krajowego Rejestru Sądowego do zasobów Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com