INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Nauczyciele
Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjanymi im. św. s. Faustyny w Trzciance

pani mgr Bożena Wargin

nauczyciel przyrody w klasie VI,
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Wicedyrektor szkoły ds. dydaktyczno-wychowawczych

pani mgr Dorota Pawłowska

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
zajęcia rewalidacyjne

Wicedyrektor szkoły ds. administracyjnych

pan mgr Krzysztof Felsmann

nauczyciel informatyki w klasach IV–VIII

Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

ks. mgr Mariusz Maćkowiak, misjonarz saletyn ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette

prefekt szkoły,
nauczyciel religii w klasach III–VIII

Pedagodzy

pani mgr Jadwiga Górska

pedagog szkolna
zajęcia logopedyczne

pani mgr Ewa Koniuszy

nauczyciel oddziału przedszkolnego
wychowawczyni kl. 0

pani mgr Małgorzata Czeszejko

pomoc nauczyciela oddziału przedszkolnego,
zajęcia świetlicowe

pani mgr Agnieszka Werte

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
nauczyciel jęz. angielskiego w kl. 0–III,
wychowawczyni kl. Ia

pan mgr Bartosz Śliwiński

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
nauczyciel muzyki w kl. IV-VII,
wychowawca kl. Ib

pani mgr Magdalena Sienkiewicz

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
zajęcia informatyczne w klasach I–III
wychowawczyni klasy II

pani mgr Agnieszka Kapela

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
zajęcia techniczne w klasach IV–VI
wychowawczyni kl. III

pani mgr Joanna Szpakowska

nauczyciel przyrody w kl. IV
nauczyciel biologii w kl. V–VIII
nauczyciel geografii w kl. V–VIII
wychowawczyni klasy IV

pani mgr Marta Baranowska

nauczyciel jęz. angielskiego w kl. IV-VIII
wychowawczyni kl. V

pani mgr Marzena Felsmann

nauczyciel jęz. polskiegow kl. IV–VI i VIII
logopeda,
wychowawczyni kl. VI

pani mgr Maria Łaszkiewicz-Henszke

nauczyciel matematyki
wychowawczyni kl. VIII

pani mgr Mirosława Orłowska

nauczyciel języka polskiego w kl. VII

pani mgr Barbara Palczyńska

nauczyciel języka niemieckiego w kl. VII-VIII

pan mgr Andrzej Poniatowski

nauczyciel historii
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa

pani mgr Danuta Wojewoda–Walicka

nauczyciel fizyki w kl. VII–VIII

pani mgr Agnieszka Krzywonos

nauczyciel chemii w kl. VII–VIII

s. mgr Grażyna Orłowska RM
ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

nauczyciel religii w klasach 0, I–III

pan mgr Marcin Wiśniewski

nauczyciel wychowania fizycznego

pani mgr Justyna Drewnowska

bibliotekarz szkolny,
doradztwo zawodowe w kl. VII–VIII
zajęcia świetlicowe

pani mgr Małgorzata Grzyb

nauczyciel plastyki w kl. IV–VII
zajęcia świetlicowe

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com