INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Nauczyciele
Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

pani mgr Dorota Pawłowska

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia rewalidacyjne

Wicedyrektor szkoły do spraw dydaktyczno-wychowawczych

pan mgr Andrzej Poniatowski

wychowawca klasy VIII
historia,
wiedza o społeczeństwie,
edukacja dla bezpieczeństwa

Wicedyrektor szkoły do spraw administracyjnych

pan mgr Krzysztof Felsmann

informatyka w klasach IV–VIII

Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

ks. mgr Jarosław Erhardt, misjonarz saletyn
ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette

prefekt szkoły,
religia w oddziale przedszkolnym,
w klasach I-III
i IV–VIII

Pedagodzy

pani mgr Małgorzata Szymanowska

pedagog szkolna
zajęcia logopedyczne,
doradztwo zawodowe,
wychowawczyni klasy II,
edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia przyrodnicze w klasach I–III

pani Ewa Koniuszy

wychowawczyni klasy 0
nauczyciel oddziału przedszkolnego

pani Krystyna Słowińska

pomoc nauczyciela oddziału przedszkolnego

pani mgr Magdalena Sienkiewicz

wychowawczyni klasy I
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia informatyczne w klasach I–III

pani mgr Agnieszka Kapela
edukacja wczesnoszkolna,

pani mgr Agnieszka Werte

wychowawczyni klasy IIIa
edukacja wczesnoszkolna,
język angielski w klasach I–III

pan mgr Bartosz Śliwiński

wychowawca klasy IIIb
edukacja wczesnoszkolna,
muzyka w klasach IV-VII

pani mgr Aleksandra Michaelis

wychowawczyni klasy IV
język polski w klasach IV, VII i VIII

pani mgr Maria Łaszkiewicz-Henszke

wychowawczyni klasy V
matematyka

pani mgr Joanna Szpakowska

wychowawczyni klasy VI
biologia w klasach V–VIII
geografia w klasach V–VIII

pan mgr Marcin Wiśniewski

wychowawca klasy VII
wychowanie fizyczne

pani mgr Marta Baranowska

język angielski w klasach IV-VIII
(urlop macierzyński)

pani mgr Małgorzata Szadkowska

język polski w klasach V–VI

pani mgr Martyna Górzna

język angielski w klasach IV–VIII

pani mgr Edyta Miężał-Mleczak

język niemiecki w klasach VII-VIII

pani mgr Danuta Wojewoda-Walicka

fizyka w klasach VII–VIII

pani mgr Agnieszka Dudra

chemia w klasach VII–VIII

pani mgr Monika Grzywacz

przyroda w klasie IV,
zajęcia świetlicowe,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

pani mgr Małgorzata Grzyb

plastyka w klasach IV–VII,
kierownik świetlicy szkolnej,
zajęcia świetlicowe,
technika

pani mgr Justyna Drewnowska

bibliotekarz szkolny,
zajęcia świetlicowe

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com