INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Egzamin ósmoklasisty
Definicja egzaminu

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Przystępują do niego uczniowie klasy VIII. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Jest on przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019-2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego.
Poniżej przedstawiamy dane statystyczne udostępnione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu:
Wyniki egzaminu 2019 r.
Wyniki egzaminu 2019 - j.polski

Wyniki egzaminu 2019 - matematyka

Wyniki egzaminu 2019 - historia

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com