INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2017-18-093-1/1
Program Nauki Zachowania, czyli...
... element oddziaływań profilaktycznych realizowanych w naszej szkole. (szkolenia nauczycieli)

10 października i 3-5 listopada 2017 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Jadwiga Górska)
tekst: Krzysztof Felsmann
Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.
(Benjamin Franklin, uczony i polityk)
Program Nauki Zachowania
Drodzy Uczniowie i Rodzice, chcemy się z Wami podzielić tym, że nasza szkoła jako jedyna w regionie przystąpiła do Programu Nauki Zachowania (PNZ), określanego „jako alternatywa dla zjawiska formalizacji relacji i braku wsparcia uczniów”. Skierowany jest on przede wszystkim do uczniów z trudnym zachowaniem, ale dzięki przyjętej strategii postępowania obejmuje on swoim oddziaływaniem całą społeczność szkolną, a więc wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.
Warto zaznaczyć, że Program Nauki Zachowania jest elementem oddziaływań profilaktycznych realizowanych w naszej szkole. Dzięki jego zastosowaniu mamy szansę zmniejszyć występowanie zachowań ryzykownych czy niepokojących wśród naszych podopiecznych. PNZ stanowi kreatywną prewencję, jest niewątpliwym wsparciem dla uczniów i ich rodziców. Zakłada on zwiększenie liczby pozytywnych kontaktów z dorosłymi w szkole, co uzyskuje się za pomocą konstruktywnych informacji zwrotnych formułowanych przez nauczycieli. Innymi słowy, omawiana tu strategia przynosi to, co najważniejsze w życiu szkoły i młodych ludzi — naukę kierowania własnym zachowaniem już od najmłodszych lat swojego życia. Sprzyja to usamodzielnianiu.
Każdy uczeń biorący udział w Programie Nauki Zachowania zaczyna i kończy dzień pozytywnym kontaktem z dorosłym i przez cały ten czas otrzymuje częste informacje zwrotne na temat swojego zachowania od poszczególnych nauczycieli prowadzących lekcje. Ma przy sobie formularz raportu postępów dziennych wręczany na początku zajęć przez koordynatora. Następnie odbywa się monitoring zachowania na każdej lekcji, po zakończeniu zajęć zaś mamy omówienie postępów z koordynatorem. Cała strategia polega na utrwalaniu nowego, pożądanego zachowania. Po zakończonym dniu szkolnym rodzice ucznia otrzymują kopię raportu postępów dziennych, mówią dziecku o swojej reakcji na sukces i podpisują formularz, który ponownie trafia do szkoły przyniesiony przez zainteresowanego ucznia. Proces nauki zachowania trwa do sześciu tygodni. Pozwala to na wykształcenie dobrego nawyku, w efekcie — utrwalenie nowego, pożądanego zachowania dziecka.
Aby wdrożyć w naszej szkole Program Nauki Zachowania wzięliśmy udział w dwóch szkoleniach. Pierwsze odbyło się w dniu 10 października, następne zostało zrealizowane w dniach 3–5 listopada 2017 r.
Drugie warsztaty poprowadził psycholog i certyfikowany trener do spraw Programu Nauki Zachowania Norbert Karaszewski. Przeprowadził trzydniowe szkolenie w sprawie wdrożenia w Katolickiej Szkole Podstawowej opisywanych strategii wychowawczych. Członkowie Rady Pedagogicznej wspólnie określili potrzeby wychowawcze uczniów naszej szkoły oraz zapoznali się z informacjami teoretycznymi dotyczącymi PNZ, a także przeprowadzili szereg ćwiczeń stanowiącymi przykłady do pracy z uczniami w ramach przyjętych sposobów pozytywnego wzmacniania uczniów.
Więcej informacji o omawianym programie można znaleźć tu:
Partnerami programu są Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) i Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sophia.
Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z zajęć warsztatowych dla nauczycieli:.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com