INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2022.04.11
III miejsce w licealnym konkursie historycznym o dawnych Polsce i Litwie, czyli...
uczymy się historii.

11 kwietnia 2022 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Andrzej Poniatowski)
tekst: Andrzej Poniatowski
III miejsce w licealnym konkursie historycznym o dawnych Polsce i Litwie
Uczniowie klasy V Jakub Matuszewski oraz Marian Dąbrowski w dniu 12 kwietnia 2022 r. wzięli udział w konkursie historycznym zatytułowanym "Polska i Litwa Andegawenów i Jagiellonów", zorganizowanym przez pana Wawrzyńca Sulewskiego, nauczyciela historii Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance. Reprezentanci poszczególnych szkół podstawowych miasta i gminy Trzcianka zmierzyli się więc z trudną tematyką czasów zapoczątkowanych przez Władysława Jagiełłę i zakończonych śmiercią Zygmunta II Augusta. Pytania eliminacyjne dotyczyły różnych dziedzin historii: genealogii, historii politycznej czy geografii historycznej. Po ciekawych zmaganiach nasi uczniowie zajęli III miejsce. Warto nadmienić, że chłopcy nie omawiali jeszcze na lekcjach historii wspomnianego okresu z dziejów Polski i Litwy. Pomimo tego świetnie orientowali się w czasach przełomu średniowiecza i nowożytności. Po zakończonym konkursie starsi uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną Liceum Ogólnokształcącego, za co dziękujemy pani dyrektor Renacie Grzyśnik.
Po mszy świętej uczniowie udali się do szkoły. Tam żegnaliśmy naszych absolwentów — uczniów klasy VIII. Świadectwa szkolne i nagrody zostały wręczone ósmoklasistom przez dyrektor szkoły i wychowawczynię klasy VIII p. Dorotę Pawłowską. Również zerówkowicze kończyli swoje roczne przedszkolne zmagania się pod kierunkiem wychowawczyni p. Ewy Koniuszy. Podobnie trzecioklasiści uroczyście podsumowali swoją naukę w ramach edukacji wczesnoszkolnej kierowanej przez p. Magdalenę Sienkiewicz. Uczniowie pozostałych klas odbiorą świadectwa szkolne w późniejszych wyznaczonych terminach podyktowanych obostrzeniami sanitarnymi.
Mamy nadzieję, że w dniu 1 września br. po zakończonych wakacjach spotkamy się w szkole, gdzie będzie odbywała się nauka w postaci zajęć stacjonarnych — tradycyjnie w salach szkolnych. Absolwentom naszej szkoły natomiast życzymy dostania się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych, gdzie będą mogli zdobywać kolejne szczeble edukacji.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com