INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2022.03.08c
Lekcja przyrody bez nudy - skały i minerały, czyli...
poznajemy przyrodę.

8 marca 2022 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Monika Grzywacz)
tekst: Monika Grzywacz
Lekcja przyrody bez nudy - skały i minerały
W ubiegłym tygodniu w dniach 1 i 8 marca 2022 r. na lekcji przyrody w klasach IV omawialiśmy tematy z zakresu geografii dotyczące skał i minerałów. Uczniowie dowiedzieli się, że są to nieożywione składniki przyrody, dzielą się na lite, luźne i zwięzłe ze względu na twardość i sypkość, a przede wszystkim poznali przykłady i materiały reprezentacyjne należące do odpowiednich grup, na żywo dotykając je, oglądając i nazywając okazy różnych skał.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com