INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2022.02.08b
Przyjaciele Zippiego, czyli...
uczestniczymy w nowym międzynarodowym programie promocji zdrowia psychicznego dzieci.

8 lutego 2022 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Ewa Koniuszy)
tekst: Ewa Koniuszy
Przyjaciele Zippiego
Od II półrocza roku szkolnego 2021/2022 w oddziale przedszkolnym Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance jest realizowany jest program "Przyjaciele Zippiego". Jest to międzynarodowy projekt promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5–8 lat. Za jego pomocą kształtuje się i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Jego celem jest promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia u najmłodszych poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni i radzenie sobie z trudnościami. Program ten uczy różnych sposobów rozwiązywania problemów i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na najmłodszych z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Jest to cykl 24 spotkań, podzielonych na szęść części tematycznych, a każda z nich zawiera odrębne opowiadanie, przedstawiające sytuacje dobrze znane małym dzieciom, ilustrowane obrazkami i uzupełnione propozycjami zadań, takich jak odgrywanie ról, rysowanie, zabawy. Przedstawione opowiadania opisują historię patyczaka o imieniu Zippi oraz jego przyjaciół — Tiga, Lili i Sandy. Historie te prezentują ich w okolicznościach dobrze znanych dzieciom, jak np. przeżywanie smutku, radości, zazdrości, nawiązywanie przyjaźni, krzywdzenie, odrzucenie przez rówieśników, sytuacje konfliktowe, radzenie sobie ze zmianą i stratą, pomaganie innym.
Program uczy dzieci:
• jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać,
• jak mówić to, co chce się powiedzieć,
• jak słuchać uważnie,
• jak prosić o pomoc,
• jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,
• jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,
• jak mówić "przepraszam",
• jak radzić sobie w sytuacji, kiedy jest się krzywdzonym,
• jak rozwiązywać konflikty,
• jak radzić sobie ze zmianą i stratą między innymi ze śmiercią,
• jak adaptować się do nowych sytuacji,
• jak pomagać innym.
W programie "Przyjaciele Zippiego" nie mówimy dzieciom, co mają robić. Zamiast tego zachęcamy je do zastanowienia się nad sytuacją i wymyślania własnych rozwiązań. Zachęcamy dzieci, by szukały takich strategii, które nie tylko pomagają, ale również uwzględniają dobro innych.
Więcej o programie można się dowiedzieć na stronach internetowych Partners for Children: https://www.partnershipforchildren.org.uk/ oraz Centrum Pozytywnej Edukacji: https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com