INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2022.02.02b
Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka, czyli...
zabieramy głos w sprawach społecznych.

2 lutego 2022 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Andrzej Poniatowski - fotografie nry 1-6 i Urząd Miejski Trzcianki - gotografie 7-15)
tekst: Andrzej Poniatowski
Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rada Gminy Trzcianka
W minionym tygodniu w środę 2 lutego 2022 r. Jano Felsmann, uczeń klasy VIII naszej szkoły, uczestniczył w obradach Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka. Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Trzcianki. Na inauguracyjnej sesji zaprzysiężono nowych radnych. Jest ich 13 i obowiązuje ich 2-letnia kadencja.
Rada została powołana, by oddać społeczny głos młodym mieszkańców naszego miasta. Chodzi o wysłuchanie młodego pokolenia. Zwrócenie uwagi na pomysły młodych, ich problemy oraz oczekiwania. Na pierwszej sesji radni wybrali przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. Nasz uczeń zgłosił w czasie głosowania swoją kandydaturę, podobnie jak pięciu innych radnych, na godność sekretarza. Niestety, pomimo otrzymania dwóch głosów poparcia, przy kilku głosach wstrzymujących się, nie uzyskał wymaganej większości. To jednak pierwsze szlify młodych rajców. Udział w obradach Młodzieżowej Rady Gminy jest świetnym sposobem na kształtowanie obywatelskiej postawy. Oby tak dalej.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com