INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2022.02.02
Ponowne zawierzenie szkoły Maryi, czyli...
chronimy się pod płaszczem Matki Bożej.

2 lutego 2022 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krzysztof Felsmann)
tekst: Krzysztof Felsmann
Ponowne zawierzenie szkoły Maryi
W święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2022 r. o godz. 10.00 odbyła się Msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Podczas niej ponownie zawierzyliśmy Katolicką Szkołę Podstawową Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Żyjąc w świecie obarczonym konfliktami, rozłamami i kryzysami w sferze społecznej i rodzinnej, matczyne wstawiennictwo Maryi jest dla nas ratunkiem przed tymi wszystkimi trudnościami, które często stają się naszym udziałem. Dyrektor szkoły Dorota Pawłowska oddała Matce Bożej teraźniejszość i przyszłość naszej placówki, chroniąc ją pod płaszczem Matki Bożej i upraszając orędownictwa najlepszej Mamy. W akt zawierzenia Maryi zostali włączeni wszyscy przedstawiciele społeczności szkolnej: uczniowie, ich rodzice, pedagogiczni i administracyjni pracownicy szkoły oraz dyrekcja szkoły. Eucharystii przewodniczył prefekt szkoły ks. Marcin Libera, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, czyli parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Kapłan akcentował ważność składania swojej ufności w łączności z Jezusem Chrystusem prowadzącym nas przez życie.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com