INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2021.12.13
Jeden drugiego brzemiona noście — w rocznicę stanu wojennego, czyli...
upamiętniamy działaczy NSZZ "Solidarność" w Trzciance.

13 grudnia 2021 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Andrzej Poniatowski)
tekst: Andrzej Poniatowski
Jeden drugiego brzemiona noście — w rocznicę stanu wojennego
W dniu 13 grudnia 2021 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej internowanych z Trzcianki. W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na fasadzie budynku naszej szkoły odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Trzciance. W latach 80. ubiegłego wieku mieściła się tutaj Komenda Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa. Po 40 latach od dramatycznych wydarzeń grudnia 1981 r. postanowiliśmy upamiętnić bohaterów tamtych czasów.
W uroczystości wzięli udział członkowie związku internowani w dniu 13 grudnia 1981 r. lub aresztowani w okresie stanu wojennego — Edwin Klessa, Mieczysław Ślesicki i Witold Wiśniewski. W gronie gości znalazł się także Andrzej Frycz, działacz "Solidarności" w latach 80. XX w. i pierwszy burmistrz Trzcianki po zmianach ustrojowych. Na uroczystość przybyli ks. Zbigniew Cybulski MS, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, oraz ks. Andrzej Żołyniak, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Saletyńskiej. Gościliśmy również posła Krzysztofa Czarneckiego oraz radnego Sejmiku Wielkopolskiego Adama Bogrycewicza, władze samorządowe na czele ze Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim Feliksem Łaszczem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Trzcianka Wojciechem Jaworskim, a także Przewodniczącym Rady Miejskiej Trzcianki Robertem Matkowskim. Władze rządowe reprezentowała Arleta Galla, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego. Licznie zgromadzili się również nasi uczniowie i nauczyciele.
O kulisach powstania tablicy oraz przesłaniu znajdującym się na niej mówiła dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej Dorota Pawłowska. Na tablicy pamiątkowej znalazła się informacja: "W tym budynku aresztowano, zatrzymywano oraz internowano działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Trzciance w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce". Jednak nie tylko chęć upamiętnienia ważnych postaci przyświecała naszym przygotowaniom. Po latach i towarzyszącej przemijającemu czasowi zadumie chcielibyśmy wskazać kolejnemu pokoleniu Polaków drogę, która — mamy nadzieję — nie będzie wiodła z powrotem do podziałów i nienawiści.
Mottem znajdującym się na tablicy są słowa św. Jana Pawła II nawiązującego do Biblii: "Jeden drugiego brzemiona noście". Papież Polak, odnosząc się do ludzkiej solidarności, ale i w domyśle działań NSZZ "Solidarność" w latach 80. XX w. pisał: "Solidarność — to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni — przeciw drugim. I nigdy «brzemię»; dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności.".
Mamy nadzieję, że uroczysta tablica przyczyni się do zachowania w pamięci wydarzeń z przeszłości i kształtowania bezpiecznej, uczciwej oraz sprawiedliwej przyszłości.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com