INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2021.09.30d
Działania Samorządu Uczniowskiego — wrzesień 2021, czyli...
podsumowujemy nasze wrześniowe działania.

30 września 2021 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Monika Grzywacz)
tekst: Monika Grzywacz
Działania Samorządu Uczniowskiego — wrzesień 2021
Wrzesień 2021 to czas, kiedy powołany został nowy Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Zostało to poprzedzone wyborami chętnych kandydatów, którzy prowadzili intensywną kampanię wyborczą w postaci plakatów, aby zyskać poparcie i odpowiednio status przewodniczącego, zastępcy oraz skarbnika SU. Po przeprowadzonym głosowaniu wyłoniono skład SU: przewodniczącą została Wiktoria Weilandt, zastępcą — Maria Piduch, a skarbnikiem — Agata Wardak, wśród pozostałych członków mamy zaś Karolinę Marzec, Adriannę Kapela i Natalię Bielej.
Jednym z zadań nowego Samorządu Uczniowskiego było zaplanowanie działań na nowy rok szkolny. Zostały one zatwierdzone podczas spotkań SU. Wykonaliśmy też gazetkę na tablicy. Zamieszczone są na niej nasze samorządowe informacje oraz akcenty związane z Dniem Patrona Szkoły oraz jesienią. Ostatnim i kluczowym przedsięwzięciem były obchody Dnia Chłopaka. Podsumowano uprzednio przeprowadzone wybory związane z tytułem "Mister klasy". Każda dziewczynka w danym zespole klasowym wybierała w tajnym głosowaniu ulubionego chłopaka i po podliczeniu głosów Samorząd uroczyście nagrodził zwycięzców słodkim upominkiem oraz okolicznościową szarfą. Ale nasi panowie byli szczęśliwi i dumni. Ponadto odwiedzając klasy, członkinie SU obdarowały każdego chłopaka cukierkami i złożyły życzenia dla obchodzących swe święto.
Wrzesień więc był dla nas czasem intensywnego rozwoju nowego Samorządu Uczniowskiego. Październik zapowiada się równie pracowicie.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com