INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2021.09.24
Pierwszoklasiści na wykopkach w Nowej Wsi, czyli...
przekonujemy się, z jakim wysiłkiem wiąże się praca w polu.

24 września 2021 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Bartosz Śliwiński)
tekst: Bartosz Śliwiński
Pierwszoklasiści na wykopkach w Nowej Wsi
Czy praca rolnika jest ciężka? Za pomocą jakich urządzeń czy narzędzi pracuje rolnik? Gdzie można znaleźć ziemniaki? Na te pytania i wiele innych dzieci z klasy I szukały odpowiedzi podczas wykopków. W dniu 24 września 2021 r. pierwszoklasiści gościli u państwa Małgorzaty i Marka Bednarków w Nowej Wsi. Nasz wysiłek wydatkowany na polu był połączony z zabawą. Z serca dziękujemy za gościnę.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com