INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2021.06.08
Wzięliśmy udział w obradach młodzieżowej rady miasta, czyli...
poznajemy działanie administracji samorządowej.

1 czerwca 2021 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Andrzej Poniatowski)
tekst: Andrzej Poniatowski
Wzięliśmy udział w obradach młodzieżowej rady miasta
Uczniowie szkół podstawowych w ramach młodzieżowej rady miasta w dniu 8 czerwca 2021 r. dyskutowali o planach trzcianeckich włodarzy, dotyczących infrastruktury sportowej. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy VI Marta Bryk. Uczennica została radną miasta Trzcianki, chociaż na razie było to działanie w ramach sesji rady dzieci i młodzieży. To był jednak ważny krok do poznania zasad funkcjonowania administracji samorządowej. Nasza uczennica proponowała w czasie obrad budowę ścieżki rowerowej prowadzącej z Trzcianki do Białej. Ostatecznie pomysł ten przepadł w głosowaniu, ale pierwsze szlify radnej zostały zrobione.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com