INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2021.02.07
Dyplomy dla uczniów i złoty certyfikat jakości kształcenia języka niemieckiego Insta.Ling, czyli...
kształcimy nasze umiejętności językowe.

7 lutego 2021 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Edyta Miężał-Mleczak)
tekst: Edyta Miężał-Mleczak
Dyplomy dla uczniów i złoty certyfikat jakości kształcenia języka niemieckiego Insta.Ling
Uczniowie naszej szkoły uczą się języka niemieckiego nie tylko na lekcjach i w domu poprzez codzienną naukę realizowaną na co dzień w ramach tego przedmiotu, ale również korzystają z nowoczesnych form zdobywania wiedzy, jaką jest np. program "Insta.Ling dla Szkół". Na lekcjach języka niemieckiego jest on wykorzystywany od 2 lat.
Insta.Ling jest serwisem WWW służącym do nauki słówek języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego wszystkich etapów nauczania oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela zasób wyrazów z omawianego w szkole materiału, a uczniowie razem z aplikacją Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy dziecka i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb podchodzących do testów. Uczestnictwo w programie "Insta.Ling dla Szkół" jest bezpłatne.
Cały projekt opiera się na miarowości postępowania zarówno nauczyciela, który na bieżąco zobowiązany jest przydzielać swoim podopiecznym słówka do nauki, jak i uczniów, którzy muszą regularnie pracować z wygenerowanymi zadaniami językowymi poprzez codzienne powtarzanie słówek. Uczący po spełnieniu określonych wymagań otrzymuje certyfikat.
W tym roku szkolnym nauczyciel języka niemieckiego Edyta Miężał-Mleczak otrzymała po raz kolejny "Złoty Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Niemieckiego" Insta.Ling przyznany w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021. Nie byłoby tego sukcesu bez ambitnych i systematycznych uczniów klasy VII i VIII, wśród których wyróżnieni zostali Nina Król i Gabriel Rogosz.
Warto podkreślić, że tegoroczna edycja programu odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://www.katolik.trzcianka.com.pl/strony/insta-ling-okno.html.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com