INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2020.01.04
Spotkanie pożegnalne dyrektor szkoły Bożeny Wargin, czyli...
... Msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
oraz miłe rozmowy w auli szkolnej.

4 stycznia 2020 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Mariusz Wargin, Marcin Wiśniewski)
tekst: Społeczność szkolna
A Ja zufałem Twemu miłosierdziu;
chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem.
(Ps 13)
Spotkanie pożegnalne dyrektor szkoły Bożeny Wargin
W sobotę, 4 stycznia, w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Trzciance została odprawiona uroczysta msza święta, podczas której dyrektor szkoły Bożena Wargin wyraziła wdzięczność Bogu za wszelkie łaski, jakich dostąpiła podczas 16 lat pełnienia funkcji na stanowisku dyrektora szkoły. Podziękowała również za wszelkie dobro, którego doświadczyła ze strony współpracowników, rodziców uczniów i wychowanków. Po mszy św. zaproszeni goście udali się do auli Katolickiej Szkoły Podstawowej na poczęstunek. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze wspomnień i podziękowań.
Bożena Wargin pełniła funkcję dyrektora szkoły w latach 2003–2019. Powodem decyzji o rezygnacji ze stanowiska jest przewlekła choroba pani Bożeny, powodująca niezdolność do pracy.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com