INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2019.11.19
Lekcja u strażaków, czyli...
... poszerzanie wiedzy o sposobach zapobiegania pożarom, przyczynach ich powstawania
i metodach gaszenia.

19 listopada 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Andrzej Poniatowski)
tekst: Andrzej Poniatowski
Ciągle słychać ich w oddali, gdy wypadek, gdy się pali
I nie myśląc o tym wcale, pędzą szybko na sygnale,
By ratować ludzkie życie, walcząc też o swe przeżycie.
To Strażacy, każdy powie, że to są bohaterowie!
(Olga Adamowicz, „Ciężka praca strażaka”)
Lekcja u strażaków
W ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII we wtorek, 19 listopada, odwiedziła Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Trzciance. Uczniowie poszerzyli wiedzę dotyczącą sposobów zapobiegania pożarom, przyczyn ich powstawania i metod gaszenia.
W trakcie wizyty strażacy omówili sprzęt służący do gaszenia pożarów, taki jak: rodzaje gaśnic, tłumice, typy wężów gaśniczych, stroje używane przy gaszeniu pożarów czy samochody ratownicze. Zwrócono również uwagę na narzędzia służące do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com