INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2019.11.11
Poloneza czas zacząć... — wielkie patriotyczne tańczenie”, czyli...
... wzięliśmy udział w wielkim wydarzeniu upamiętniającym trwanie wolnej Ojczyzny.

11 listopada 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krzysztof Felsmann)
tekst: Krzysztof Felsmann
I szły pary po parach hucznie i wesoło,
Rozkręcało się, znowu skręcało się koło,
Jak wąż olbrzymi, w tysiąc łamiący się zwojów;
Mieni się cętkowata, różna barwa strojów...
(Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” księga XII Kochajmy się)
„<i>Poloneza czas zacząć...</i> — wielkie patriotyczne tańczenie”
W poniedziałek, 11 listopada, obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji, w wielkim tanecznym korowodzie wystąpili przed nami uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedlisku, Szkoły Podstawowej w Białej, Szkoły Podstawowej w Rychliku, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół i Katolickiej Szkoły Podstawowej. Na czele znajdowali się Burmistrz Miasta i Gminy Trzcianka Krzysztof Jaworski, II Zastępca Burmistrza Trzcianki Dominika Wiśniewska i Podinspektor Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Dawid Czyż.
Zebraliśmy się wszyscy w centrum miasta przy ul. T. Kościuszki z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkich przybyłych przywitała pełniąca obowiązki dyrektor naszej szkoły Dorota Pawłowska. W ramach miejskich obchodów uroczystości zaprezentowaliśmy pokaz „Poloneza czas zacząć... — wielkie patriotyczne tańczenie”. Zobaczyli go wszyscy zgromadzeni na głównym placu trzcianczanie i goście. W tym przedsięwzięciu koordynowanym przez nauczyciela wychowania fizycznego z naszej szkoły, Marcina Wiśniewskiego, wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz zaproszeni reprezentanci szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z naszej gminy.
Wspaniale ujawnił się reprezentacyjny charakter poloneza — polskiego tańca narodowego. Pierwotnie jako pieszy (chodzony” był on wykonywany wśród ludu radującego się podczas różnych uroczystości ważnych dla danej społeczności. Z czasem polonez spopularyzował się na dworach magnackich, a na dworach królów polskich stał się elementem ceremoniału dworskiego. W ten sposób akcentowano niezwykle ważne wydarzenia dla konkretnych zbiorowości. Dziś zaś przy wykorzystaniu poloneza inauguruje się ważne uroczystości i podkreśla się ich patriotyczny wydźwięk.
Polonez stanowi taniec podniosły, w którym gracji ruchów towarzyszą kroki stawiane z gracją, o czym mogliśmy się przekonać, uczestnicząc w miejskich obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Charakterystyczny powtarzający się schemat rytmiczny wraz z powolnym tempem współgrają w tworzeniu majestatu ruchów.
Po zakończeniu pokazu tanecznego okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy Trzcianka Krzysztof Jaworski. Podczas wypowiedzi podkreślał ważność osiągnięcia ówczesnych Polaków, którzy doprowadzili nasze państwo do wolności i zaznaczał, że codziennie należy dbać o zachowanie niepodległości we wzajemnych naszych relacjach.
Jest nam niezwykle miło, że mogliśmy wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu upamiętniającym trwanie wolnej Ojczyzny stanowiącej miejsce naszego codziennego działania.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com