INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2019.11.08c
„Szkoła do hymnu”, czyli...
... wzięliśmy udział w akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

8 listopada 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krzysztof Felsmann)
tekst: Krzysztof Felsmann
Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem
złączem się z narodem.
(Tekst pierwszych dwóch zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego” według pisowni rękopisu Józefa Wybickiego.)
„Szkoła do hymnu”
W piątek, 8 listopada, o symbolicznej godz. 11.11, a więc w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości corocznie obchodzonego w dniu 11 listopada, nasza szkoła wzięła udział w akcji „Szkoła do hymnu”, zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zebraliśmy się wszyscy na dziedzińcu szkolnym, aby wspólnie odśpiewać czterozwrotkowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W ten sposób uczciliśmy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków. To właśnie dzięki nim dziś, po 123 latach niewoli, możemy żyć w wolnym i suwerennym kraju mającym swoje niezagrożone miejsce na mapie Europy.
W ubiegłym roku mnóstwo przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z całej Polski odśpiewało hymn narodowy, świętując w ten sposób 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach ubiegłorocznego „Rekordu dla Niepodległej” w ponad 24 tysiącach szkół w Polsce i placówkach polonijnych na całym świecie uczniowie oraz nauczyciele uroczyście odtworzyli naszą narodową pieśń scalającą wszystkich Polaków rozproszonych po całej kuli ziemskiej.
Uroczyście potwierdzamy, że wzięliśmy udział w akcji #SzkołaDoHymnu.
Przedstawiciele klas zapalili również znicze przy pomniku Niepodległości, wyrażając w ten sposób pamięć dla wszystkich naszych poprzedników, którzy z wielkim zaangażowaniem, ofiarą i wytrwałością w czasach minionych prowadzili nas do Polski wolnej i autonomicznej.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com