INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2019.10.31-01a
Bogowie greccy na lekcji historii w klasie V, czyli...
... poznajemy pasjonującą historię świata starożytnego.

październik 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Andrzej Poniatowski)
tekst: Andrzej Poniatowski
Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość.
Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.
(Victor Hugo, pisarz)
Bogowie greccy na lekcji historii w klasie V
Cywilizacja grecka rozwijała się w I tys. p.n.e. W V wieku p.n.e. Grecy stworzyli nowy system ustrojowy nazwany demokracją, od słów demos kratos — „rządy ludu”. Rozwinęli sztukę i architekturę. Zajmowali się historią, filozofią i medycyną. Wierzyli również w wielu bogów, a ich politeistyczną religię znamy dzięki mitologii.
Aby lepiej poznać greckich bogów, a więc to, za co odpowiadali, jakie mieli atrybuty i w końcu jakie opowieści są z nimi związane, uczniowie klasy V przygotowali na lekcję historii krótkie ich prezentacje. Tło dekoracyjne wystąpień tworzyły piękne stroje przygotowane przez naszych aktorów.
Na zajęciach pojawili się Demeter, Kora, Hera, Afrodyta, Hermes i Ares, w które to postaci wcielili się: Daniela Dąbrowska, Marta Bryk, Agata Wardak, Wiktoria Weilandt, Tymoteusz Felcyn i Antoni Bakinowski.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com