INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2019.10.25b
Wzięliśmy udział w akcji „Szkoła pamięta”, czyli...
... mamy okazję wyrazić aktywność w pielęgnowaniu pamięci o bohaterach naszej wolności.

25 października 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Andrzej Poniatowski i Małgorzata Szadkowska)
tekst: Krzysztof Felsmann
I zostaną w mej myśli, – i w drodze żywota
Jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota:
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie.
(Adam Mickiewicz „Dziady” część III akt I scena 1.)
Wzięliśmy udział w akcji „Szkoła pamięta”
W dniu 25 października 2019 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła pamięta” zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Właśnie zbliżają się listopadowe dni, kiedy to często myślimy o zmarłych. Również wspominamy tych, którzy zasłużyli się w historii naszego narodu. Myślimy tu o bohaterach w perspektywie ogólnonarodowej, jak i lokalnej. Przypominając sobie o nich, wyrażamy należny im szacunek i żywe zainteresowanie ich dokonaniami. Dzięki akcji „Szkoła pamięta” w czasie obchodzenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy rozpoczęcia się powstania warszawskiego mamy okazję wyrazić aktywność w pielęgnowaniu pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, których działalność była ważna dla danego miejsca, regionu czy społeczności.
Spotkaliśmy się z dr hab. Elżbietą Wasyłyk, artystką, malarką i autorką projektu naszego trzcianeckiego pomnika Niepodległości. Dowiedzieliśmy się od zaproszonego gościa o genezie powstania monumentu, który został wzniesiony nieopodal naszej szkoły w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W numerze 6 (89) 2018 „Światła z La Salette” Edwin Klessa zaznaczał:
„W 1945 r. po 173 latach Trzcianka wróciła do Macierzy. Decyzją wielkiej trójki w Poczdamie niemieccy mieszkańcy musieli opuścić miasto, do którego napływały tysiące ludzi z Kresów, z centralnej Polski, z Wielkopolski oraz z tułaczki wojennej na Zachodzie.
Jakże różne były koleje losu ludzi doświadczanych przez dwa największe totalitaryzmy XX w. Jedni walczyli w polskich formacjach na Wschodzie lub Zachodzie, działali w różnych oddziałach partyzanckich lub strukturach państwa podziemnego. Inni ginęli w niewoli w niemieckich obozach koncentracyjnych lub sowieckich łagrach. Jeszcze inni doświadczyli łapanek, zesłań, deportacji i konfiskaty majątków. Prawie każdy ocierał się o śmierć. Praktycznie nie było rodziny, która by nie poniosła strat, ponieważ ich najbliżsi ginęli w walce lub nie wytrzymywali trudów i nieludzkich warunków w obozach koncentracyjnych i łagrach.
Właśnie tym wszystkim pokoleniom Polaków poświęcony jest Pomnik Niepodległości.”
W trakcie lekcji omawialiśmy wiele postaci zapisanych w historii Polski. Dzięki temu wiemy, że ważna jest pamięć o naszych przodkach i bohaterach miłujących ojczyznę. Bez tej świadomości trudno będzie nam zachować ciągłość naszego życia, patrząc na nie w perspektywie narodowej i lokalnej wspólnoty mieszkańców Trzcianki i okolic.
Przypominamy, że Katolicka Szkoła Podstawowa pełni honorowy patronat nad pomnikiem Niepodległości.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com