INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2019.10.15-09.15b
Miesiąc działalności Samorządu Uczniowskiego, czyli...
... wybory samorządu na rok szkolny 2019/2020 i jego pierwsze działania.

15 września - 15 października 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Monika Grzywacz)
tekst: Monika Grzywacz, Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać.
(kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia)
Miesiąc działalności Samorządu Uczniowskiego
W połowie września, po demokratycznych wyborach, powołany został nowy Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2019/2020 i tym samym rozpoczął działalność. Po przeliczeniu oddanych głosów uczniów wiemy, że najwięcej otrzymała ich Zofia Kotiuszko, i to ją powołano na przewodniczącą SU. Zastępcą została Weronika Kapela, a skarbnikiem — Anna Wolniak. Wśród pozostałych członków są następujące osoby: Maria Kotiuszko, Kasandra Sawińska i Hanna Wikieł.
Odbyło się kilka spotkań z opiekunem Samorządu Uczniowskiego panią Moniką Grzywacz, by omówić plan działań, najważniejsze kwestie i sprawy bieżące.
Pierwszym zadaniem SU było przygotowanie gazetki szkolnej dotyczącej aktualnych wydarzeń, tj. Dnia Patrona Szkoły oraz wszelkich informacji o najbliższych planach samorządu. Powstała więc tablica z treściami o św. siostrze Faustynie oraz podany został grafik zadań na najbliższy miesiąc oraz skład SU.
Kolejnym wydarzeniem, w którym brały udział przedstawicielki SU, był EKOtydzień i zorganizowany z tego tytułu w dniu 19 września wyjazd do Toniszewa koło Wągrowca do RIPOK — Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wraz z opiekunem panią Moniką Grzywacz zwiedziliśmy zakład i dowiedzieliśmy się, jak działa m.in. sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, linia sortownicza do doczyszczania selektywnie zbieranych „surowców wtórnych”, kompostownia frakcji biodegradowalnej, czyli reaktory biostabilizujace przekształcające frakcje organiczną w ilości 17 tys. ton rocznie. Zobaczyliśmy plac na przyjmowanie odpadów budowlanych, plac do składowania odpadów wielkogabarytowych i ich demontażu czy rozdrabniania, nową kwaterę służącą deponowaniu odpadów o powierzchni 2,4 ha służącej do gromadzenia balastu przez najbliższe 15 lat. Zakład w Toniszewie to klasyczny przykład firmy, która ma odbierać i przetwarzać odpady jako te typu MBP, czyli obsługiwane metodą mechaniczno-biologiczną. Poznaliśmy, co to jest odpad wielkogabarytowy i komunalny odpad zmieszany.
Następnym przedsięwzięciem SU była dyskoteka szkolna zorganizowana z okazji Dnia Chłopaka. W dniu 10 października w godz. 17-19 przedstawiciele klas IV-VIII tańczyli się w rytm światowych, ponadczasowych przebojów. Integracja i świetna zabawa były gwarantowane. Nad bezpieczeństwem naszych szkolnych tancerzy czuwali: pan Andrzej Poniatowski i pani Monika Grzywacz. Uczniowie sami zadbali o sprzęt muzyczny i dekoracje. Nasi podopieczni potrzebowali chwili, by się ożywić, roztańczyć. Dość szybko do zabawy dołączali kolejni uczniowie. Frekwencja na dyskotece była zadowalająca, a impreza udała się wyśmienicie. Wszyscy bardzo dobrze się bawili i do domu wracali z uśmiechem na twarzy. SU wręczył na koniec chłopcom upominki.
Samorząd Uczniowski włączył się też w przygotowania obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Przeprowadził głosowanie na najlepszego nauczyciela w szkole, przygotował upominki — ordery, a reprezentantka samorządu Zofia Kotiuszko poprowadziła apel.
Tak wyglądał pierwszy miesiąc naszej działalności, a najbliższe tygodnie zapowiadają się nie mniej intensywnie.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com