INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2019.10.11b
Obchody Dnia Edukacji Narodowej, czyli...
... o wielkim zaangażowaniu pedagogów w szkolnej codzienności.

11 października 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. xxx)
tekst: Krzysztof Felsmann
Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.
(Mark Twain, pisarz)
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
W piątek, 11 października, w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. To właśnie w dniu 14 października corocznie akcentuje się wielką rolę nauczycieli w naszym życiu. Bez wielkiego zaangażowania pedagogów w szkolnej codzienności nie byłoby tylu młodych ludzi wykształconych. Trudno byłoby najpierw dzieciom, potem — późniejszej młodzieży, a wreszcie — dorosłym, znaleźć się w swojej roli społecznej bez odniesienia do wcześniejszych kroków poczynionych w ramach edukacji rozpoczynającej się już we wczesnym naszym dzieciństwie.
Wiemy, że praca nauczyciela nie ogranicza się tylko do opanowania treści nauczanych przedmiotów oraz metodyki nauczania. Nie mniej ważna jest wychowawcza rola nauczyciela. Tę odpowiedzialność podkreślali uczniowie, którzy wystąpili w przedstawieniu szkolnym przygotowanym z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przed naszymi uczniami odbyła się niemal autentyczna lekcja. To podczas niej wszyscy dowiedzieliśmy się, że warto słuchać nauczycieli, mających na myśli dobro swoich uczniów. W trakcie naszego spotkania ogłoszono werdykt konkursu na supernauczycieli naszej szkoły. Głosy oddali sami uczniowie. Poza tym, przez cały dzień w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych można było usłyszeć najserdeczniejsze życzenia składane pedagogom przez podopiecznych.
Dziękujemy Wam, Uczniowie, za pamięć i gotowość do codziennej współpracy w ramach wspólnie podejmowanych działań edukacyjnych.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com