INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2019.10.10b
Prawybory parlamentarne w naszej szkole, czyli...
... poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu prawa wyborczego.

10 października 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. xxx)
tekst: Andrzej Poniatowski
Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość.
Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
(kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia)
Prawybory parlamentarne w naszej szkole
W czwartek, 10 października, uczniowie klasy VIII naszej szkoły zorganizowali prawybory parlamentarne. Miały one na celu poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu prawa wyborczego. Przed głosowaniem ósmoklasiści przygotowywali projekty dotyczące programów wyborczych komitetów startujących w wyborach. Na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie omówiono również zasady, na jakich odbywają się wybory w Polsce oraz sposoby oddawania głosów.
W trakcie przygotowań ustalono, że na kartach do głosowania znajdą się tylko nazwy komitetów wyborczych startujących w naszym 38. okręgu wyborczym. Przygotowano karty do głosowania, spis osób uprawnionych do głosowania i urnę. Nad prawidłowością wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Anna Wolniak, Kasandra Sawińska, Julia Majorczak i Otylia Bednarek.
Przeprowadzone w naszej szkole prawybory miały ważny cel edukacyjny i przyjęły formę zabawy. Należy w tym miejscu dodać, że wzięło w niej udział 41 osób. Wyniki naszego głosowania wyglądają następująco:
  • (nr listy 1.) KW Polskie Stronnictwo Ludowe— 8 głosów,
  • (nr listy 2.) KW Prawo i Sprawiedliwość— 23 głosy,
  • (nr listy 3.) KW Sojusz Lewicy Demokratycznej— 2 głosy,
  • (nr listy 4.) KW Konfederacja Wolność i Niepodległość— 7 głosów,
  • (nr listy 5.) KW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni— 1 głos.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com