INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2021.09.30f
Konkursowe jesienne bukiety w zerówce, czyli...
kreatywnie witamy nową porę roku.

30 września 2021 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Ewa Koniuszy i Krystyna Słowińska)
tekst: Ewa Koniuszy
Konkursowe jesienne bukiety w zerówce
Pod koniec września 2021 r. został zorganizowany przedszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczny "Jesienny bukiet". Organizatorem eliminacji były wychowawczynie klasy 0, p. Ewa Koniuszy i p. Krystyna Słowińska. Udział w nich mogły wziąć wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z rodzicami. Przedmiotem konkursu było wykonanie jesiennego bukietu z darów natury: liści, kasztanów, żołędzi itp. Do celów naszych artystycznych zmagań należały: uwrażliwienie na piękno i wielobarwność jesiennej przyrody, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. Ocenie podlegał ogólny wyraz estetyczny prac, różnorodność materiałów i oryginalność.
Dostarczono 16 bukietów. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło w dniu 3 października 2021 r. na spotkaniu integracyjnym rodziców dzieci z zerówki w Smolarni. Po wnikliwej ocenie prac komisja w składzie: dyrektor szkoły p. Dorota Pawłowska, zastępca dyrektora Andrzej Poniatowski oraz pedagog szkolna i logopeda Małgorzata Szymanowska, postanowili nagrodzić dzieła następujących uczestników konkursu:
 • I miejsce:
  • Maja Śliwińska z Pauliną Jagiełą-Śliwińską i Bartoszem Śliwińskim,
  • Zuzanna Maćkowiak z Magdaleną i Pawłem Maćkowiakami,
 • II miejsce:
  • Kacper Żyźniewski z Iwoną i Jarosławem Żyźniewskimi,
  • Julia Rutkowska z Klaudią i Radosławem Rutkowskimi,
 • III miejsce:
  • Julian Zieliński z Sabiną Zielinską,
  • Maksym Sołtysiak z Katarzyną i Karolem Sołtysiakami.
Pozostali uczestniczy otrzymali wyróżnienia i nagrody pocieszenia. Gratulujemy wszystkim biorącym udział w naszych zmaganiach artystycznych i serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w nasze jesienne przedsięwzięcie.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com