INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
Patron szkoły – św. siostra Faustyna Kowalska
św. s. Faustyna Kowalska

„O, Chryste! Choć tak wiele wysiłków trzeba,
ale z łaską Twoją wszystko można.”
św. Faustyna

Tej prostej, niewykształconej, ale mężnej, bezgranicznie ufającej Bogu zakonnicy Pan Jezus powierzył wielką misję: głoszenie orędzia Miłosierdzia Bożego skierowanego do całego świata. Mając na uwadze tak wielki trud życia św. siostry Faustyny i jej wkład w głoszenie Jezusa Chrystusa, osoby tworzące szkołę katolicką w Trzciance postanowiły, że apostołka Miłosierdzia Bożego stanie się patronką tej szkoły. Niezmiernie się cieszymy, że naszej placówce sprzyja tak niepoślednia osoba – gorliwa i pokorna przedstawicielka Kościoła katolickiego. W tradycji szkolnej pozostaje pamięć o uroczystości poświęcenia szkoły i nadania jej imienia, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2003 r.

Życiorys św. s. Faustyny

Maria Faustyna Kowalska ZMBM, właśc. Helena Kowalska – znana nam jako św. siostra Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia, jest zaliczana przez teologów do grona wybitnych ludzi Kościoła. Ta święta Kościoła katolickiego była zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczką, stygmatyczką i wizjonerką. Mieszkańcy wszystkich kontynentów kojarzą ją jako tę, która przypomina o najważniejszym przymiocie Boga, jakim jest Miłosierdzie Boże, obok świętości i sprawiedliwości. Święta swe przeżycia duchowe i mistyczne zawarła w rozważaniach znanych pod tytułem Dzienniczek.


Insygnia szkoły – sztandar i logo

Sztandar:

Sztandar szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest również widomym odniesieniem do rzeczywistości państwa w którym wzrastamy i które jest naszą Ojczyzną. Przechowywany w specjalnej gablocie i z odpowiednim ceremoniałem wyprowadzany podczas uroczystości, jest nośnikiem jednoczącym naszą społeczność i przekazującym istotne treści związane z edukacją, przesłaniem Jezusa Chrystusa i ideą patriotyzmu.


Sztandar - awers Sztandar - rewers
 
awers
 
rewers


Logo:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance posługuje się również logotypem (w skrócie logo), czyli znakiem graficznym będącym interpretacją brzmienia nazwy i jednoznacznie identyfikującym szkołę.


Logo Szkoły


KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com