INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   GIMNAZJUM   M E N U
     
– Nauczyciele
Dyrektor szkoły

pani mgr Bożena Wargin

Wicedyrektor szkoły ds. dydaktycznych

pani mgr Dorota Pawłowska

Wicedyrektor szkoły ds. administracji

pan mgr Krzysztof Felsmann

Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

ks. mgr Mariusz Maćkowiak

prefekt szkoły

Pedagog szkolny

pani mgr Jadwiga Górska

pedagog szkolny, logopeda

Pedagodzy oddziału przedszkolnego

pani mgr Felicja Dobranowska

nauczyciel oddziału przedszkolnego
wychowawczyni kl. 0

pani Ewa Koniuszy

pomoc nauczyciela oddziału przedszkolnego,
opiekun świetlicy szkolnej

pani mgr Agnieszka Werte

nauczyciel jęz. angielskiego

s. mgr Beata Czop, franciszkanka Rodziny Maryi

nauczyciel religii

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com