INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Nauczyciele
Dyrektor szkoły

pani mgr Dorota Pawłowska

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia rewalidacyjne

Wicedyrektor szkoły do spraw dydaktyczno-wychowawczych

pan mgr Andrzej Poniatowski

Wicedyrektor szkoły do spraw administracyjnych

pan mgr Krzysztof Felsmann

Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

ks. mgr Marcin Libera, misjonarz saletyn
ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette

prefekt szkoły,
religia w oddziale przedszkolnym

Pedagog szkolny

pani mgr Małgorzata Szymanowska

zajęcia logopedyczne
doradztwo zawodowe

Pedagodzy oddziału przedszkolnego

pani Ewa Koniuszy

nauczyciel oddziału przedszkolnego
wychowawczyni klasy 0

pani Krystyna Słowińska

pomoc nauczyciela oddziału przedszkolnego

pani mgr Agnieszka Werte

język angielski

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com