INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2021.09.01
Inauguracja roku szkolnego 2021/2022, czyli...
rozpoczynamy nasze działania dydaktyczno-wychowawcze.

1 września 2021 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krzysztof Felsmann)
tekst: Krzysztof Felsmann
Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
W dniu 1 września 2021 r. o godz. 10.00 przeżywaliśmy inaugurację roku szkolnego 2021/2022. Po długiej przerwie – naznaczonej rozstaniem ze szkołą działającej w trybie stacjonarnym z powodu nauczania zdalnego spowodowanego stanem epidemii i wakacjami – spotkaliśmy się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
Najpierw odbyła się uroczysta msza święta. Podczas niej przywitaliśmy się z nowym prefektem szkoły ks. Marcinem Liberą MS. W trakcie Eucharystii celebrans zaznaczał, jak ważne jest trwanie przy Bogu w celu radzenia sobie z największym naszym wyzwaniem, jakie mamy – szkołą życia. My – uczniowie, opiekunowie dzieci i nauczyciele, mamy okazję, aby przez cały rok szkolny zmagać się z powodzeniem z naszymi obowiązkami wynikającymi z zadań dydaktyczno-wychowawczych, stojących przed nami. Mamy nadzieję, że tym razem będziemy korzystać przez cały rok szkolny z tradycyjnej nauki, bezpośredniego kontaktu między nami.
Następnie po zakończonej mszy świętej przyszła pora na część oficjalną spotkania społeczności szkolnej zgromadzonej w świątyni. Wszyscy uczniowie naszej szkoły podstawowej oraz dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego zostali przywitani. Szczególnie podkreślono obecność wśród nas pierwszoklasistów. Wyjątkowo na progu nowego roku szkolnego w tym wyjątkowym czasie odbyło się pasowanie na ucznia najmłodszych wchodzących w skład klasy I.
Słowa powitania i życzenia dobrych dni edukacji skierowała do wszystkich zebranych dyrektor szkoły Dorota Pawłowska. Towarzyszył też nam proboszcz parafii ks. Zbigniew Cybulski MS, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, który również życzył dzieciom i młodzieży naszej szkoły, a także przybyłym ich rodzicom oraz przyjaciołom szkoły efektywnej pracy edukacyjnej.
Ufamy, że czeka nas udany czas zdobywania wiedzy i umiejętności.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com