INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2021.06.13
Certyfikat Wzorowej Placówki Małego Misia w świecie wielkiej literatury, czyli...
podsumowujemy nasze działania w zakresie poznawania utworów literackich.

13 czerwca 2021 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Ewa Koniuszy)
tekst: Ewa Koniuszy
Certyfikat Wzorowej Placówki Małego Misia w świecie wielkiej literatury
Z radością informujemy, iż oddział przedszkolny w Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance zdobył Certyfikat Wzorowej Placówki "Małego Misia w świecie wielkiej literatury" w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym promującym czytelnictwo zatytułowanym "Mały miś w świecie wielkiej literatury". Organizatorami projektu w roku szkolnym 2020/2021 są Aneta Konefał, Maciej Barański i Robert Halik. Honorowy patronat nad działaniami objął Rzecznik Praw Dziecka.
Nasz oddział przedszkolny pod nadzorem pani Ewy Koniuszy przystąpił do podanego programu, którego celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Warunkiem otrzymania certyfikatu było przeprowadzenie zajęć przedszkolnych w ramach zaproponowanych modułów. Ich tematyka jest zgodna z kierunkami polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji i Nauki przyjętymi na rok szkolny 2020/2021.W ramach projektu czytelniczego nasze dzieci zrealizowały następujące moduły:
• "Książki dzieciństwa",
• "Mały miś w świecie emocji",
• "Dbamy o zdrowie z małym misiem",
• "Zmisiowany eko-kalendarz,
• "Misiowe laboratorium «Czterech żywiołów»",
• "Mały miś i supertajny projekt".
Realizacja tych zagadnień powiązanych z lekturą utworów literackich poznawanych od najmłodszych lat przyniosła dzieciom wiele pozytywnych wrażeń, radości i bogatych doświadczeń.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com