INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2021.02.26a
Projekt czytelniczy „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, czyli...
poznajemy cztery żywioły.

26 lutego 2021 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Ewa Koniuszy)
tekst: Ewa Koniuszy
Projekt czytelniczy „Mały miś w świecie wielkiej literatury”
W piątek 26 lutego 2021 r. w ramach projektu "Mały miś w świecie wielkiej literatury" dzieci z oddziału przedszkolnego poszerzały swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. Najpierw uporządkowaliśmy nasze zgromadzone informacje, poznaliśmy nazwy czterech żywiołów, nauczyliśmy się je rozpoznawać, a także dowiedzieliśmy się, jakie zagrożenia niosą ze sobą poznane zjawiska naturalne. Dzięki uczestnictwu w projekcie "Mały miś w świecie wielkiej literatury" – "Misiowe laboratorium czterech żywiołów" zerówkowicze mieli okazję przeprowadzić obserwacje i eksperymenty dotyczące wody, ziemi, ognia i powietrza.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com