INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2021.02.15b
Zajęcia metodą Doroty Dziamskiej w zerówce, czyli...
wykorzystanie radości oraz spontanicznej aktywności dzieci w trakcie zabawy.

15 lutego 2021 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Ewa Koniuszy)
tekst: Ewa Koniuszy
Zajęcia metodą Doroty Dziamskiej w zerówce
W dniu 15 lutego 2021 r. w naszym oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia metodą Doroty Dziamskiej. Autorka tej strategii dziecięcej aktywności podkreśla, że "edukacja przez ruch" jest to "system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat". Nasze zajęcia pozwoliły na wykorzystanie radości oraz spontanicznej aktywności dzieci w trakcie zabawy. Praca tą metodą umożliwia wspomaganie koncentracji, synchronizację pracy mózgu, rozwijanie kompetencji emocjonalnych, społecznych i poznawczych. Dzieci podczas słuchania muzyki wykonały prace plastyczną w dwóch etapach: 1) malowały tło do muzyki wg metody Doroty Dziamskiej, a następnie 2) wydzierały bałwanki w celu osadzenia ich na kartkach.
Prezentujemy nasze prace wykonane metodą Doroty Dziamskiej opisanej w publikacji "Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki".
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com