INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2021.02.02a
Akt ponownego zawierzenia szkoły pod opiekę Maryi, czyli...
chcemy trwać przy Matce Bożej, patronce szkół katolickich.

2 lutego 2021 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krzysztof Felsmann)
tekst: Krzysztof Felsmann
Akt ponownego zawierzenia szkoły pod opiekę Maryi
We wtorek 2 lutego 2021 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela o godz. 16.00 odbyła się msza święta z okazji święta Ofiarowania Pańskiego połączona z aktem ponownego zawierzenia szkoły pod opiekę Maryi. Jako społeczność szkolna chcemy trwać przy Matce Bożej, patronce szkół katolickich w Polsce, mając na myśli proces edukacji z powodzeniem realizowany w naszej placówce od 2003 r. Podstawą historyczną tej liturgicznej uroczystości jest opis wydarzenia przedstawiony w Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,22–38). Zgodnie bowiem z nakazami starotestamentowego prawa każdy pierworodny żydowski chłopiec miał być oddany w świątyni Bogu. Łączyło się to z formą symbolicznego gestu poświęcenia Panu tego, co było dla rodziców największą wartością. Właśnie niegdyś Jezus został przyniesiony przed ołtarz przez Maryję i Józefa, dzięki czemu Święta Rodzina wskazała, że życie i przyszła działalność Syna Bożego będą powiązane ze szczególną drogą Zbawiciela, który stanie się w przyszłości obrońcą każdego człowieka.
Nasza społeczność szkolna zgromadziła się w kościele podczas Eucharystii, aby dziękować za dar Mesjasza i jednocześnie za możliwość poznawania go m.in. za pośrednictwem działalności Katolickiej Szkoły Podstawowej. Już mija 17 lat funkcjonowania naszej placówki kształcącej dzieci i młodzież w lokalnym środowisku. Msza święta została odprawiona przez prefekta szkoły ks. Jarosława Erhardta MS. Kazanie zaś wygłosił proboszcz ks. Zbigniew Cybulski MS, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę. Podczas niego podkreślono wielkie dobro wynikające z funkcjonowania szkoły katolickiej, co ma duże znaczenie dla naszego miasta i okolicznych miejscowości, skąd pochodzą nasi uczniowie. Wskazano, że obecnie mocno odczuwalny kryzys finansowy stanowi dużą przeszkodę w działaniu szkoły, ale wiara w pomoc Jezusa i orędownictwo Jego Matki zapewne przyczynią się do kontynuowania edukacyjnych zadań placówki, mając na myśli jej powodzenie, dobro uczniów i liczne już szeregi absolwentów, którzy w niej z osobistymi sukcesami zaczynali kroczenie w świat dorosłości.
Podczas dzisiejszego wydarzenia liturgicznego w sposób szczególny wyróżnia się udział Maryi, która przyniosła małego Jezusa do świątyni żydowskiej, aby ofiarować swoje Dziecko Bogu. Dlatego też, chcąc połączyć nasze edukacyjne starania z historią Kościoła, przystąpiliśmy do aktu ponownego zawierzenia szkoły pod opiekę Matki Bożej, mając ufność w Jej wsparcie na drodze przekazywania wartości młodym ludziom będącym naszymi uczniami.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com