INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2020.12.04
Barbórka w zerówce, czyli...
mówimy o niebezpiecznej pracy ludzi zajmujących się wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych.

4 grudnia 2020 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Ewa Koniuszy)
tekst: Ewa Koniuszy
Barbórka w zerówce
Grudzień to miesiąc wielu świąt, a jednym z nich jest Barbórka — uroczystość wszystkich górników. Z tej okazji w piątek 4 grudnia 2020 r. wychowawca oddziału przedszkolnego p. Ewa Koniuszy opowiedziała przedszkolakom o trudnej i niebezpiecznej pracy ludzi zajmujących się wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, np. węgla. Mówiła również o święcie związanym właśnie z tym czasem — dniem św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy, m.in. górników czy hutników.
Z tej to właśnie okazji dzieci wykonały pracę plastyczną w formie czapki górniczej zwanej czako, posiadającej charakterystyczny biały pióropusz przypominający miotełkę. Z przodu ma ona godło górnicze, pyrlik (młotek) i żelazko (krótki kilof). Narzędzia te służą górnikom do rozbijania węgla i drążenia szybów. Miotełka zaś przydaję się do czyszczenia otworów strzałowych. Przedszkolaki dowiedziały się też, że kolory pióropusza związane są z pełnioną w kopalni funkcją: biały jest powiązany z inżynierem, zielony — z dyrektorem, czarny — z górnikiem, a czerwony — z członkiem orkiestry górniczej.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com