INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2020.10.13a
Bierzemy udział w programie edukacyjnym "Mamo, tato, co Wy na to?", czyli...
poznajemy świat uczuć.

26 czerwca 2020 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krystyna Słowińska)
tekst: Ewa Koniuszy
Bierzemy udział w programie edukacyjnym Mamo, tato, co Wy na to?
W ramach realizacji programu profilaktycznego "Mamo, tato, co Wy na to?" w oddziale przedszkolnym w dniu 13 października 2020 r. odbyły się zajęcia, podczas których omówiliśmy takie emocje, jak: radość, smutek, strach, złość. Następnie wykonaliśmy zadania w książkach opowiadających o uczuciach. Pani Ewa Koniuszy przygotuje również dla naszych rodziców list, w którym zostanie podjęty temat prawidłowego przebiegu rozwoju dzieci. Będą w nim także wskazówki, jak żyć z sześciolatkiem, którego wszędzie jest pełno, ma niespożytą energię i zwariowane pomysły, a do tego jego emocje szybko ulegają zmianie i przechodzą w stany przeciwstawne: od radości do złości, i odwrotnie.
Proponowany program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym jego celem jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5- i 6-letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com