INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2020.10.02
Dzień Patrona Szkoły, czyli...
rozważaliśmy życie św. s. Faustyny i zastanawialiśmy się nad rolą aniołów stróżów w naszym codziennym doświadczeniu.

2 października 2020 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. nauczyciele)
tekst: Krzysztof Felsmann
Dzień Patrona Szkoły
W piątek 2 października 2020 r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Uroczystość była przeżywana przez nas zgodnie z porządkiem pierwszego piątku miesiąca. Przed godz. 9.00 wyruszyliśmy klasami do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, gdzie była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, a także uczestniczyliśmy w mszy świętej dla całej społeczności szkolnej. Wspomnienie patronalne w tym roku szkolnym połączyliśmy z uroczystością Świętych Aniołów Stróżów. Została ona ustanowiona przez papieża Pawła V w Kościele rzymskokatolickim i starokatolickim. W świątyni odbyło się ślubowanie rodziców naszych uczniów złożone przed wizerunkiem św. s. Faustyny. W ten sposób opiekunowie dzieci zobowiązali się do strzeżenia w codzienności duchowych skarbów życia chrześcijańskiego.
Po powrocie z Eucharystii, podczas której prefekt szkoły ks. Jarosław Erhardt MS mówił o wielkiej roli pośredników i opiekunów Bożych, jakimi są aniołowie, w kolejnym etapie w trakcie lekcji wychowawczej zastanawialiśmy się nad tym, co Słowo Boże przekazuje nam o aniołach stróżach. Już w Księdze Wyjścia (Wj 23,20–23) Pan Bóg zaznacza, że pośle przed nami anioła mającego nas strzec w trakcie naszej drogi. Dowiedzieliśmy się również, co twierdziła św. s. Faustyna o tych istotach nadprzyrodzonych pośredniczących między Bogiem a ludźmi, uosabiającymi doskonałość i dobroć. W tym celu czytaliśmy odpowiednie fragmenty "Dzienniczka" napisanego przez naszą patronkę, gdy była członkinią Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W trakcie zajęć przypomnieliśmy sobie ważną i znaną modlitwę "Aniele Boży, stróżu mój". Widzieliśmy też film, podczas którego s. Emanuela Gemza ZMBM z tego samego zakonu, do którego należała św. s. Faustyna, opowiadała o wielkiej roli aniołów stróżów.
W trakcie Dnia Patrona Szkoły zauważyliśmy też, że wielu świętych miało bliskie relacje ze swoimi aniołami. Obecni ojcowie duchowi zachęcają wprost do tego, aby rozmawiać z nimi, a nawet prosić Boga o możliwość poznania imienia naszego niebieskiego, duchowego opiekuna. W ramach podsumowania dyskusji uczniowie wykonali pracę plastyczną "Nasz klasowy anioł stróż". Gotową dużą postać każdy z zespołów uczniowskich zawiesił po zewnętrznej stronie drzwi sali lekcyjnej. Było też wypracowanie pt. "Kim jest dla mnie anioł stróż?". Każdy więc z nas zmierzył się z tym, aby wykonać taką istotę, a jednocześnie uświadomił sobie, że mamy potężnego orędownika Bożego przy swoim boku.
Potem przyszła pora na tradycyjny tort przygotowany na cześć św. s. Faustyny. Przepyszny poczęstunek zjedliśmy ze smakiem, pamiętając o życiu i działaniach patronki naszej szkoły.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com