INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2020.09.16
Opiekujemy się Pomnikiem Niepodległości, czyli...
dbamy o pamięć o bohaterach narodowych.

16 września 2020 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Andrzej Poniatowski)
tekst: Andrzej Poniatowski
Opiekujemy się Pomnikiem Niepodległości
Od momentu powstania Pomnika Niepodległości nasza szkoła sprawuje opiekę nad nim. W dniu 16 września 2020 r. przed rocznicą agresji ZSRR na Polskę dziewczęta z klas VII i VIII pod okiem Marcina Wiśniewskiego, nauczyciela wychowania fizycznego, posprzątały teren wokół obelisku.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com