INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2020.09.01
Inauguracja roku szkolnego 2020/2021, czyli...
rozpoczynamy nasze działania dydaktyczno-wychowawcze.

1 września 2020 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krzysztof Felsmann)
tekst: Krzysztof Felsmann
Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
W dniu 1 września 2020 r. o godz. 10.00 przeżywaliśmy inaugurację roku szkolnego 2020/2021. Wszyscy po długiej przerwie od połowy marca br. – naznaczonej rozstaniem ze szkołą działającej w trybie stacjonarnym z powodu nauczania zdalnego spowodowanego stanem epidemicznym – spotkaliśmy się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
Najpierw odbyła się uroczysta msza święta. Podczas niej prefekt szkoły ks. Jarosław Erhardt MS przywitał całą zgromadzoną społeczność szkolną. W trakcie Eucharystii wspominał św. s. Faustynę Kowalską. Celebrans przywoływał fakty z życia patronki naszej szkoły, wskazując na jej pokorę i chęć służenia całym swoim życiem Bogu. Akcentował wielką determinację świętej w przezwyciężaniu różnych codziennych trudności. Podobnie my – uczniowie, opiekunowie dzieci i nauczyciele, mamy okazję, aby przez cały rok szkolny zmagać się z powodzeniem z naszymi obowiązkami wynikającymi z zadań dydaktyczno-wychowawczych, stojących przed nami.
Następnie po zakończonej mszy świętej przyszła pora na część oficjalną spotkania społeczności szkolnej zgromadzonej w świątyni. Wszyscy uczniowie naszej szkoły podstawowej oraz dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego zostali przywitani. Szczególnie podkreślono obecność wśród nas pierwszoklasistów. Wyjątkowo na progu nowego roku szkolnego w tym wyjątkowym czasie odbyło się pasowanie na ucznia najmłodszych wchodzących w skład klasy I.
Słowa powitania i życzenia dobrych dni edukacji skierowała do wszystkich zebranych dyrektor szkoły Dorota Pawłowska. Towarzyszył też nam proboszcz parafii ks. Zbigniew Cybulski MS, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, który również życzył dzieciom i młodzieży naszej szkoły, a także przybyłym ich rodzicom oraz przyjaciołom szkoły efektywnej pracy edukacyjnej.
Przed nami 10 miesięcy wytężonego wysiłku na polu wychowania i nauki. Mamy nadzieję na udany czas zdobywania wiedzy i umiejętności.

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com