INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2020.06.26
Zakończenie zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020, czyli...
podsumowujemy nasze działania dydaktyczno-wychowawcze.

26 czerwca 2020 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krzysztof Felsmann)
tekst: Krzysztof Felsmann
Zakończenie zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020
W piątek 26 czerwca 2020 r. odbyła się uroczystość Katolickiej Szkoły Podstawowej z okazji zakończenia zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020. Minęło 10 miesięcy nauki, przyszedł czas na podsumowanie klasyfikacji uczniów i pracy szkoły. Ten miniony okres był nietypowy, głównie za sprawą konieczności przestrzegania obostrzeń sanitarnych spowodowanych zagrożeniem zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 i związaną z nim ostrą chorobą zakaźną COVID-19, dlatego też w drugim półroczu od połowy marca kształcenie odbywało się w formie nauczania zdalnego. Po tak długim okresie niewidzenia siebie w sytuacjach szkolnych w budynku szkoły spotkaliśmy się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, aby podczas mszy świętej podziękować za kończące się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w bieżącym roku szkolnym. Eucharystia była poprowadzona przez proboszcza ks. Zbigniewa Cybulskiego MS, przedstawiciela organu prowadzącego naszą szkołę, i prefekta szkoły ks. Mariusza Maćkowiaka MS, którego żegnaliśmy, ponieważ zbliżył się czas jego przeniesienia do nowej parafii, co oznacza, że właśnie przestaje być naszym głównym katechetą po czterech latach posługiwania w naszej placówce.
Po mszy świętej uczniowie udali się do szkoły. Tam żegnaliśmy naszych absolwentów — uczniów klasy VIII. Świadectwa szkolne i nagrody zostały wręczone ósmoklasistom przez dyrektor szkoły i wychowawczynię klasy VIII p. Dorotę Pawłowską. Również zerówkowicze kończyli swoje roczne przedszkolne zmagania się pod kierunkiem wychowawczyni p. Ewy Koniuszy. Podobnie trzecioklasiści uroczyście podsumowali swoją naukę w ramach edukacji wczesnoszkolnej kierowanej przez p. Magdalenę Sienkiewicz. Uczniowie pozostałych klas odbiorą świadectwa szkolne w późniejszych wyznaczonych terminach podyktowanych obostrzeniami sanitarnymi.
Mamy nadzieję, że w dniu 1 września br. po zakończonych wakacjach spotkamy się w szkole, gdzie będzie odbywała się nauka w postaci zajęć stacjonarnych — tradycyjnie w salach szkolnych. Absolwentom naszej szkoły natomiast życzymy dostania się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych, gdzie będą mogli zdobywać kolejne szczeble edukacji.

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com