INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2020.01.06 1/3
VI Trzcianecki Orszak Trzech Króli, czyli...
... nasze uczestnictwo w orszaku Trzech Króli jest formą uczestnictwa
w życiu wiary chrześcijańskiej.

6 stycznia 2020 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krzysztof Felsmann)
tekst: Krzysztof Felsmann
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina:
Że Panna Czysta, że Panna Czysta
Porodziła syna!
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi!
Anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają –
Cuda, cuda ogłaszają!
(... z kolędy „Dzisiaj w Betlejem”)
VI Trzcianecki Orszak Trzech Króli
W święto Objawienia Pańskiego tłumnie gromadzimy się w kościołach, a następnie od kilku lat w bardzo wielu miejscowościach w Polsce i na świecie na uroczystych przejściach wszystkich mieszkańców ulicami w celu wspólnego uradowania się faktem płynącym z wydarzenia zbawczego, jakim jest narodzenie Jezusa Chrystusa. Teofania, a więc objawienie się Boga na Ziemi w widzialnej postaci, wejście Syna Bożego w historię ludzkości stanowi źródło naszych świątecznych działań.
Tym razem w poniedziałek, 6 stycznia, po zakończonej Eucharystii w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, wszyscy spotkaliśmy się w parku 1 Maja, aby właśnie stamtąd wyruszyć po godz. 12.00 w ramach VI Trzcianeckiego Orszaku Trzech Króli, będąc skupieni pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają!”. W trakcie Mszy św. odprawionej przez proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela ks. Zbigniewa Cybulskiego MS dowiedzieliśmy się, że nasze uczestnictwo w orszaku Trzech Króli jest świadectwem przynależności do Chrystusa, formą uczestnictwa w życiu wiary chrześcijańskiej, symboliczną formą codziennego pielgrzymowania dla podkreślenia naszego zaufania w sens tajemnicy Narodzenia Pańskiego.
Byli z nami liczni mieszkańcy miasta i gminy Trzcianka, a także przybyli do nas goście, mnóstwo rodzin, starsi i młodsi. W działania orszakowe zaangażowani byli uczniowie z czterech trzcianeckich szkół — ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 i z Katolickiej Szkoły Podstawowej. Razem świętowaliśmy, śpiewając polskie kolędy tak charakterystyczne dla naszego kręgu kulturowego i przemierzając trasę co rusz zatrzymywaliśmy się, aby poznać część jasełkowych perypetii prowadzących nas do ostatniej sceny — Objawienia Pańskiego wyrażającego się przyjściem na świat Dziecięcia Bożego.
Rodzice dzieci przygotowali z tej okazji stroje aniołów i pasterzy oraz instrumenty perkusyjne dla swoich podopiecznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalnie przygotowane orszakowe korony i śpiewniki. Zadbaliśmy, żeby uczniowie z poszczególnych szkół mieli ubrania zachowane w następujących kolorach oznaczających wskazane kontynenty:
  • Szkoła Podstawowa nr 2 — czerwone — Europa,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3 — zielone — Azja,
  • szkoła katolicka — niebieskie — Afryka.
Tegoroczny orszak trzech Króli został zorganizowany pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają!” w nawiązaniu do refrenu utworu „Dzisiaj w Betlejem”. Chodziło bowiem o zaakcentowanie idei wspólnego kolędowania przeświecającej tym wielkim ulicznym jasełkom. Poprzez udział w tym wydarzeniu przypomnieliśmy sobie polskie kolędy, począwszy od najstarszej „Anioł Pasterzom mówił”, a skończywszy na najbardziej współczesnych. Śpiewanie pieśni bożonarodzeniowych i pastorałek zapisanych w tradycji łączy pokolenia, przywodzi na myśl wymiar rodzinnego świętowania, przywołuje przeżycia z dzieciństwa, daje możliwość poznania tajemnicy Bożego Narodzenia, staje się wokalną formą modlitwy kultywowanej przez pokolenia.
Wszystkich wiodła Gwiazda Betlejemska, za nią kroczyli orszakowi chorążowie, w dalszej kolejności szła Maryja w stanie błogosławionym z Józefem. Towarzyszyli nam też bogato przyozdobieni królowie Kacper, Melchior i Baltazar. Idąc ulicami Trzcianki, siłą rzeczy musieliśmy odwiedzić dwór złoszczącego się Heroda z powodu zbliżającego się nadejścia Mesjasza jako Dziecięcia. To on nienawistnie nastawał na Świętą Rodzinę, aby nie dopuścić do narodzin mających wymiar zbawczy. Przemieszczając się naszym pielgrzymim szlakiem, trafiliśmy w miejsce walki dobra ze złem. Oto aniołowie i diabły zwarli szyki. „Bóg się rodzi! Moc truchleje!” Już niedługo przyjdzie na świat „śmiertelny Król nad wiekami”. Mimo wściekłych prób szatańskich orszak nadal dzielnie poruszał się do przodu. Po drodze jeszcze czekała nas brama anielska. Zewsząd było słychać chóry niebieskie: „Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!”. Tak pięknie pozdrowieni posłusznie wysłuchaliśmy polecenia: „Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone”. Jeszcze musieliśmy podjąć kilka kroków, aby uradować się widokiem panującym w szopce betlejemskiej. Naszym oczom ukazała się Święta Rodzina. W ramionach Maryi spał kołysany nowonarodzony Jezus. Pokłonili się mu pasterze i królowie.
VI Trzcianecki Orszak Trzech Króli zakończył się słowami organizator orszaku Trzech króli Bożeny Wargin, dyrektor szkoły katolickiej Doroty Pawłowskiej i burmistrza Krzysztofa Jaworskiego. Cieszymy się, że wspólnie mieliśmy możliwość zastanowienia się nad Objawieniem Pańskim, przedstawionym w tych ulicznych jasełkach przy użyciu odniesień do wiary chrześcijańskiej i jednocześnie ludowego zobrazowania biblijnych prawd ewangelicznych.
Poniżej — pierwsza część fotorelacji z uroczystości:

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com