INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2019.09.19-1/1
Nasza praca w konkursie ekologicznym „Dobre rady na odpady”, czyli...
... zwracamy szczególną uwagę na konieczność chronienia środowiska naturalnego
poprzez realizację różnych działań proekologicznych.

19 września 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Ewa Koniuszy)
tekst: Krzysztof Felsmann
Ziemia nie należy do człowieka, to człowiek należy do Ziemi!
Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi.
(wódz Indian Seattle, 1855 r.)
Nasza praca w konkursie ekologicznym „Dobre rady na odpady”
Właśnie trwamy w ekotygodniu, podczas którego w naszej gminie Trzcianka zwracamy szczególną uwagę na konieczność chronienia środowiska naturalnego poprzez realizację różnych działań proekologicznych.
W czwartek, 19 września, zaprezentowaliśmy w sali przedszkolnej przygotowaną przez naszą zerówkę pracę przeznaczoną do zgłoszenia do konkursu ekologicznego „Dobre rady na odpady”. Eliminacje są zainicjowane przez Burmistrza Trzcianki Krzysztofa Jaworskiego.
Do celów konkursu ekologicznego należą propagowanie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska i zwiększenie ekoświadomości mieszkańców naszego regionu. Zgodnie z zadami konkursowymi wykonaliśmy pracę przestrzenną sporządzoną z materiałów wtórnych. Skorzystaliśmy z zużytych plastikowych butelek i nakrętek. Stworzyliśmy specjalny zestaw meblowy składający się ze stolika nakrytego różnokolorowymi korkami i krzesła. Na „blacie” ustawiliśmy rozwinięte barwne plastikowe kwiaty, aby wskazać, jak istotną rolę odrywają piękne rośliny w naszym życiu. Przy okazji uświadomiliśmy sobie, jak wiele tworzyw sztucznych jest codziennie produkowanych i często niesegregowanych po ich wykorzystaniu.
Teraz cierpliwie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego. Jego wyniki zostaną ogłoszone w Urzędzie Miasta i Gminy Trzcianka w dniu 8 października br.

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com