INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2019.09.12-1/1
Kodeks przedszkolaka, czyli...
... dzieci z oddziału przedszkolnego poznały zasady i normy zachowania
obowiązujące każdego zerówkowicza.

12 września 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krystyna Słowińska)
tekst: Ewa Koniuszy
Jestem małym przedszkolakiem,
ale dużo już potrafię.
Ja się uczę, gdy się bawię,
bo w zabawie jest ciekawie.
(... z piosenki aut. Danuty Zawadzkiej)
Kodeks przedszkolaka
W czwartek, 12 września, dzieci z oddziału przedszkolnego poznały zasady i normy zachowania obowiązujące każdego zerówkowicza. Kodeks przedszkolaka ma za zadanie kształtować wzorce zachowania społecznie akceptowane. Dzieci poznały swoje obowiązki na podstawie przygotowanych przez nauczyciela ilustracji.
Gdy każdy obrazek został omówiony, nastąpił najważniejszy moment, czyli potwierdzenie przyjęcia zaproponowanego kodeksu. Każde dziecko z oddziału przedszkolnego odbiło swoją rączkę pomalowaną farbą na arkuszu. Jednocześnie odpowiadało na pytanie: „Czy zgadzasz się postępować według kodeksu naszej grupy?”. Wszystkie dzieci obiecały, że będą słuchać poleceń pani, będą miłe wobec siebie i koleżeńskie, będą również bawić się zgodnie i bezpiecznie, staną się przyjaciółmi przyrody, chętnie pomogą innym, gdy zajdzie taka potrzeba, będą używać słów „przepraszam”, „proszę” i „dziękuję”, zadbają także o odkładanie zabawek na miejsce w celu uniknięcia bałaganu w naszej sali.
Przed nami 10 miesięcy pełnych przedszkolnych przygód i współpracy.

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com