INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2019.06.07-1/1
Klub Czytających Rodziców zerówki, czyli...
... możemy rozwijać się, poznając różne ciekawe historie zapisane na kartkach książek.

7 czerwca 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Ewa Koniuszy)
tekst: Ewa Koniuszy
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.
(Wisława Szymborska, poetka i noblistka)
Klub Czytających Rodziców zerówki
W naszym oddziale przedszkolnym działa Klub Czytających Rodziców. Zaproszeni opiekunowie dzieci dwa razy w miesiącu czytają zerówkowiczom wierszyki i bajeczki. Zadaniem naszej czytelniczej organizacji jest rozwijanie zainteresowań książką już od najmłodszych lat, poznanie utworów literatury dziecięcej (wierszy, bajek, baśni), kształtowanie poczucia poszanowania książki, uświadomienie wartości płynących z głośnego czytania dzieciom, rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni oraz przedstawianie w formie plastycznej wrażeń z wysłuchanych utworów.
Rodzice naszych zerówkowiczów bardzo aktywnie chcą uczestniczyć w projekcie promującym czytelnictwo i chętnie przedstawiać nam wybrane przez siebie utwory.
W piątek, 7 czerwca, do Klubu Czytających Rodziców w oddziale przedszkolnym dołączyła pani Patrycja Bekas. Mama Marianki przeczytała bajkę pt. Krecik i orzeł, opowiadającą o sympatycznym czarnym małym ssaku prowadzącym nocny tryb życia, ratującym z powodzi gniazdko z orlim pisklątkiem. Ptaszek jest głodny i nie ma rodziców, więc Krecik postanawia się nim zaopiekować. Karmi go i wychowuje, a nawet uczy latać. Kiedy orzeł dorasta, nie zapomina o troskliwości Krecika i ma wiele okazji, aby mu odpłacić przyjaźnią za jego przyjaźń.
Na końcu naszego spotkania dzieci wraz z panią Patrycją Bekas ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia.
Cieszymy się, że możemy rozwijać się, poznając różne ciekawe historie zapisane na kartkach książek. Wspólnie na pewno uda nam się zaszczepić naszym pociechom miłość do literatury, która uczy, bawi i wychowuje.

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com