INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-025
Odsłonięcie pomnika Niepodległości, czyli...
... wyraz wdzięczności złożonej naszym przodkom, którzy wywalczyli Niepodległość Ojczyzny
i później stawali w jej obronie.

10 listopada 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krzysztof Felsmann)
tekst: Krzysztof Felsmann
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.
Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.
Ono znaczy – bez strachu spać.
Ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Odsłonięcie pomnika Niepodległości
W sobotę, 10 listopada, o godz. 16.00 nastąpiło odsłonięcie pomnika Niepodległości. Wzniesienie monumentu na skwerze przy Katolickiej Szkole Podstawowej jest wyrazem wdzięczności złożonej naszym przodkom. Ich życie często było naznaczone cierpieniem, więzieniem, represją, walką o wolność ojczyzny, przedwcześnie odebranym życiem. Poprzez jednoczenie się przy pomniku Niepodległości w przededniu 100. rocznicy jej odzyskania przez nasz naród, dajemy wyraz pamięci o zachowaniu zasad przyjmowanych przez nich na co dzień, prowadzących nas do utrzymania suwerenności i obecnych w naszym doświadczeniu jednostkowym, jak i zbiorowym. Utrzymanie wolności jest wielkim i nieustannym zadaniem, dzięki któremu możemy kroczyć ścieżkami własnego rozwoju, doświadczając komfortu niezależności.
Na zwieńczeniu pomnika Niepodległości z dumą unosi skrzydła orzeł wykonany z brązu. Jako władca przestworzy symbolizuje odwagę, męstwo, ducha walki, siłę, żywotność. Pomnik ma nietypowy kamień węgielny. Jest nią stalowa tuba zawierająca 30 pojemników z grudkami ziemi pochodzącymi z grobów lub miejsc naznaczonych cierpieniem Polaków na przestrzeni dziesiątek lat. Dzięki tej niezwykłej pieczęci w postaci prochów, pomnik przypomina sobą drogę naszych rodaków do wolności.
Zacytujmy w tym miejscu fragment przemówienia przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Trzciance Edwina Klessy, wygłoszonego podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w dniu 9 października 2018 r.:
Podczas odsłonięcia pomnika Niepodległości głos zabrał Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki. Następnie o idei wzniesienia monumentu mówił przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Trzciance Edwin Klessa. Wyróżnieni zostali: autorka projektu pomnika dr hab. profesor Akademii Sztuki w Szczecinie Elżbieta Wasyłyk; dr hab. prof. Akademii Sztuki w Szczecinie Małgorzata Kopczyńska z Poznania, która wykonała model orła; Karol Kamiński — szef Zakładu Kamieniarskiego w Białej firmy Masterstone Sp. z o.o., wykonawca pomnika z fińskiego granitu Red Balmoral; Andrzej Frycz z Trzcianki — twórca dokumentacji wykonawczej pomnika i prowadzący nadzór nad jego budową. Należy dodać, że odlew orła z brązu dokonał nieobecny na uroczystości artysta odlewnik Jarosław Lebiedź z Poznania. W dalszej kolejności przemawiał kpt. Józef Urbanowicz, który w dniu 9 października br. umieścił do wmurowania kamień węgielny pod pomnik, członek tajnej młodzieżowej organizacji antykomunistycznej Grunwald działającej w Trzciance, aresztowany w 1951 r. i skazany na 6 lat więzienia. Potem Wanda Kaletka z domu Skrzyńska, członek młodzieżowej organizacji niepodległościowej Grunwald, aresztowana w 1951 r. i skazana na 2,5 roku więzienia, odebrała od harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego akt erekcyjny i przekazała dokument harcerzom Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej do włożenia w otwór w fundamencie pomnika.
Warto zaznaczyć, że Katolicka Szkoła Podstawowa przejęła honorowy patronat nad pomnikiem Niepodległości i przechowuje biało-czerwoną szarfę z chwili odsłonięcia monumentu.

KONTAKT