INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Budujemy pomnik Niepodległości w Trzciance, czyli...
... osadzenie elementów pomnika na postumencie.

7 listopada 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Andrzej Poniatowski)
tekst: Andrzej Poniatowski
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.
Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.
Ono znaczy – bez strachu spać.
Ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Budujemy pomnik Niepodległości w Trzciance
W środę, 7 listopada, na skwerze przy ulicy Spokojnej, przed budynkiem Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance ustawiono długo wyczekiwany pomnik Niepodległości. Mogliśmy na bieżąco śledzić prace związane z jego osadzeniem na postumencie. Pomnik jest okazały i będzie zdobił tereny położone w pobliżu naszej placówki.
Katolicka Szkoła Podstawowa przejęła honorowy patronat nad pomnikiem Niepodległości. Deklaracja w tej sprawie została podpisana w Urzędzie Miasta i Gminy Trzcianka w dniu 29 października 2018 r. przez Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Trzciance Edwina Klessę, Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej Bożenę Wargin i Burmistrza Trzcianki Krzysztofa Czarneckiego.
Honorowy patronat obejmuje włączenie pomnika i jego idei w proces kształtowania postaw patriotycznych uczniów, włączenie pomnika w program uroczystości szkolnych poprzez składanie kwiatów i zapalanie zniczy, branie udziału przez delegację szkoły w oficjalnych uroczystościach miejskich organizowanych przed pomnikiem, reagowanie na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i dewastacje pomnika oraz jego otoczenia, a także pomoc w okresowych akcjach pielęgnowania pomnika i jego otoczenia.

KONTAKT