INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-018
Dzień świętych w naszej szkole, czyli...
... cieszymy się ze świętości jako daru dla każdego człowieka
ofiarowanego nam przez Syna Bożego.

31 października 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. xxx)
tekst: Krzysztof Felsmann
Wszyscy święci i święte Boże...
... módlcie się za nami.
(... z litanii)
Dzień świętych w naszej szkole
W środę, 31 października, w naszej szkole obchodziliśmy dzień świętych. Mając na uwadze zbliżające się dni zadumy nad przemijalnością życia człowieka i jednocześnie uzyskaniem przez niego życia wiecznego zgodnego z wiarą chrześcijańską, zebraliśmy się wszyscy na zajęciach szkolnych w niecodziennych ubiorach. W ten sposób zapowiadaliśmy zbliżające się Wszystkich Świętych.
Każdy uczeń był zaproszony do tego, aby przywdziać kostium wyobrażający jego ulubionego świętego. Poszczególne klasy wykonały też transparenty przekazujące ewangeliczne treści mówiące o dobroci Boga czy radości płynącej z Jego naśladowania.
O godz. 11.00 wyszliśmy w głąb naszego miasta. Wszem i wobec ogłaszaliśmy okrzykami radości, że Bóg jest miłością, niesie pokój, jest przeciwnikiem wojny, chce nam nieustannie dawać światło dobra. Nasz korowód świętych złożony z wszystkich uczniów przeszedł chodnikami w stronę ratusza, następnie skręcił do parku 1 Maja, aby w końcu zatrzymać się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Tam czekał na nas ks. Mariusz Maćkowiak MS, prefekt szkoły. Opowiedział nam o ważności podejmowania codziennych starań w celu stawania się świętymi. Moc do spełniania zasad ewangelicznych możemy brać od Jezusa Chrystusa, który poprzedził nas w drodze do nieba. W dalszej kolejności wypowiedzieliśmy przed ołtarzem Litanię do wszystkich świętych.
Po opuszczeniu świątyni udaliśmy się w barwnych strojach na plac przy ul. T. Kościuszki, gdzie tańczyliśmy, ciesząc się ze świętości jako daru dla każdego człowieka ofiarowanego nam przez Syna Bożego. Jako chrześcijanie ufamy, że Wszystkich Świętych stanowi uroczystość akcentującą rzeczywistość przebywania z Bogiem ludzi zbawionych w niebie.

KONTAKT