INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-015
Porządkowanie cmentarza parafialnego, czyli...
... kultywowanie pamięci o przodkach jest ważne dla zachowania tożsamości każdego z nas.

19 października 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Marcin Wiśniewski)
tekst oprac. Krzysztof Felsmann
Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
(Mdr 3,2-3)
Porządkowanie cmentarza parafialnego
W piątek, 19 października, uczniowie klasy III gimnazjalnej wraz z wychowawcą Marcinem Wiśniewskim porządkowali cmentarz parafialny. W ten sposób młodzież uporządkowała groby, często opuszczone, przed zbliżającymi się Wszystkimi Świętymi. Kultywowanie pamięci o przodkach jest ważne dla zachowania tożsamości każdego z nas.

KONTAKT