Katolicka Szkoła Podstawowa im św. s. Faustyny Kowalskiej w Trzciance – Podręczniki
 
Zestawy podręczników w szkole podstawowej:
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej – klasa 0:
!!! UWAGA RODZICE!!! !!!
Rodzice dziecka SAMODZIELNIE DOKONUJĄ ZAKUPU podręczników w pakiecie edukacyjnym przewidzianym dla oddziału przedszkolnego.
JEDYNIE ZESZYT ĆWICZEŃ DO RELIGII ZOSTANIE ZAMÓWIONY PRZEZ KATECHETĘ
i BĘDZIE ZA ODPŁATNOŚCIĄ DO ODEBRANIA W SZKOLE WE WRZEŚNIU BR.
Odpowiedni zestaw podręczników jest zapisany w postaci pliku PDF.
Aby go pobrać wystarczy, kliknąć na ikonkę interesującego nas zestawu.
KLASA POBIERZ PLIK
Klasa 0
1. etap edukacyjny w szkole podstawowej – klasy I-III:
!!! UWAGA RODZICE!!! !!!
Wskazane podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przewidziane dla uczniów ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE PRZEZ SZKOŁĘ i będą do odbioru w bibliotece szkolnej we wrześniu br.
RODZICE UCZNIÓW ZAMAWIAJĄ SAMODZIELNIE JEDYNIE ZESZYT ĆWICZEŃ DO RELIGII
Odpowiednie zestawy podręczników są zapisane w postaci plików PDF.
Aby je pobrać wystarczy, kliknąć na ikonkę interesującego nas zestawu.
KLASA POBIERZ PLIK
Klasa I
Klasa II
Klasa III
2. etap edukacyjny w szkole podstawowej – klasy IV-VIII:
!!! UWAGA RODZICE!!! !!!
Wskazane podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przewidziane dla uczniów ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE PRZEZ SZKOŁĘ i będą do odbioru w bibliotece szkolnej we wrześniu br.
PODRĘCZNIK i ZESZYT ĆWICZEŃ DO RELIGII
zostaną zamówione przez katechetę
i będą ODPŁATNIE do odbioru we wrześniu w szkole.
Odpowiednie zestawy podręczników są zapisane w postaci plików PDF.
Aby je pobrać wystarczy, kliknąć na ikonkę interesującego nas zestawu.
KLASA POBIERZ PLIK
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Klasa VII
Klasa VIII