INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2021.11.22
Wokalne zmagania — Cecyliada 2021, czyli...
kultywujemy znajomość pieśni i piosenek religijnych.

22 listopada 2021 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krzysztof Felsmann)
tekst: Krzysztof Felsmann
Wokalne zmagania — Cecyliada 2021
W dniu 22 listopada 2021 r. w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance odbył się X Powiatowy Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej "Cecyliada 2021". Eliminacje są organizowane przez Katolicką Szkołę Podstawową w Trzciance. Charakter corocznych przesłuchań ma na celu wyłonienie najlepszych wykonawców w kategoriach indywidualnej i zespołowej wśród klas I–III, IV–VI i VII–VIII na poziomie szkoły podstawowej. Wystąpienia wokalne stanowią formę kultywowania pieśni i piosenek religijnych. Grupa uczestników przybyłych z różnych stron powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego skupiła się z racji wspomnienia św. Cecylii Rzymianki, patronki muzyki sakralnej.
Występy sceniczne były niezwykle interesujące i ukazały szeroką gamę umiejętności młodych artystów. Byli oni oceniani przez następujących członków jury: p. Adama Lewickiego i p. Agatę Wilant.
Eliminacje zakończyły się poniżej podanym werdyktem. Z grona najmłodszych wykonawców na podium znaleźli się:
• I miejsce - Alicja Nadolczak ze Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie,
• II miejsce - Amelia Erdmann ze Szkoły Podstawowej w Połajewie,
• III miejsce - Antonina Sokalska ze Szkoły Podstawowej w Białej,
• wyróżnienie - Ilona Górzna ze Szkoły Podstawowej w Gębicach.
Jeśli chodzi o zespoły klas I–III, przyznano następujące miejsca:
• I miejsce - dziewczęta z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance w składzie: Alicja Sienkiewicz, Zuzanna Bryk i Barbara Wardak,
• II miejsce - duet ze Szkoły Podstawowej w Miałach: Anastazja Dworzyńska i Adam Mula.
Wśród uczniów klas IV–VI zaś przyznano następujące nagrody. W kategorii solistów wytypowano następujących laureatów:
• I miejsce - Lena Topór ze Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie,
• II miejsce - Maja Szukała ze Szkoły Podstawowej w Rosku,
• III miejsce - Julia Rajter ze Szkoły Podstawowej w Gębicach,
• wyróżnienie - Franciszek Stańczak ze Szkoły Podstawowej w Gębicach.
Wśród klas IV–VI przyznano I miejsce zespołowi z Katolickiej Szkoły Podstawowej w składzie: Jakub Matuszewski i Łukasz Domagała.
Nagrodzonymi solistami w kategorii klas VII–VIII są:
• I miejsce - Agata Kulesza ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie,
• II miejsce - Kornelia Stefaniak ze Szkoły Podstawowej w Połajewie,
• III miejsce - Magdalena Sobotka ze Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym,
• wyróżnienie - Mateusz Pietrzak ze Szkoły Podstawowej w Połajewie.
W kategorii zespołów klas VII–VIII przyznano lokaty:
• I miejsce - trio z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance: Daniela Dąbrowska, Barbara Jopek i Wiktoria Weilandt,
• II miejsce - dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Połajewie: Martyna Grośty i Kornelia Stefaniak.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą atmosferę. Prezentacja umiejętności wokalnych, promocja dziecięcych talentów przy jednoczesnym uwielbianiu Boga śpiewem, jakie ujawniają się podczas Cecyliady, są ważnym znakiem kultury religijnej wśród dzieci i młodzieży.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com