INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2019.11.29-04a
Działania Samorządu Uczniowskiego – listopad, czyli...
... wiele szkolnych przedsięwzięć, które odbyły się dzięki zaangażowaniu
członków szkolnego samorządu.

listopad 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Monika Grzywacz)
tekst: Monika Grzywacz
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać.
(kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia)
Działania Samorządu Uczniowskiego – listopad!
W listopadzie Samorząd Uczniowski działał równie intensywnie, jak to było w poprzednich miesiącach i podjął się wielu szkolnych przedsięwzięć.
Z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień, który co roku obchodzony jest w dniu 21 listopada, nasze uczennice przygotowały specjalne skrzynki życzliwości, do których można było wrzucać miłe liściki, podziękowania, dobre słowa adresowane zarówno do koleżanek i kolegów, jak i nauczycieli. Uczniowie zaangażowali się w to bardzo i segregowanie listów zajęło sporo czasu. Samorząd Uczniowski przygotował również z tej okazji poczęstunek — owoce, w ramach dzielenia się dobrem i życzliwością.
Tego samego dnia przeprowadzona została również akcja „Kolorowa szkoła”, która polega na ubieraniu się uczniów w jeden ustalony dzień tygodnia przy wykorzystaniu określonego koloru. Tym razem był to czerwony. Wsparta została także akcja pomocowa „Ile waży Święty Mikołaj?”.
Kolejnym działaniem, które odbywa się cyklicznie, jest tzw. słodki dzień Samorządu Uczniowskiego, czyli sprzedaż ustalonych wcześniej tematycznych słodkości, w tym miesiącu — ciastek. Dziewczęta same upiekły pełnowartościowe, przepyszne ciasteczka, które sprzedawały na holu szkoły. Zasiliły tym samym budżet SU. Akcja kolejny raz cieszyła się sporym zainteresowaniem.
Podsumowaniem działań i swoistą nagrodą była dyskoteka szkolna pod hasłem Bal jesienny, która odbyła się w czwartek, 28 listopada, w godzinach wieczornych. Członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali sprzęt nagłaśniający, dekoracje, światła. Tańczących było tym razem mniej niż poprzednim razem, ale to nie przeszkodziło nam w wyśmienitej zabawie. Wszyscy doskonale się bawili.
Monika Grzywacz, opiekun Samorządu Uczniowskiego
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com